جشنواره فصل نو پیام گستر، تا 30% تخفیف از 19 الی 29 خرداد ماه 1398 شرایط جشنواره

بسته‌های پشتیبانی نسخه پیشرفته نرم افزار CRM پیام گستر

ویژگی ها

 • دسترسی به منابع آموزشی (فیلم و داکیومنت ها و مقالات)
 • ثبت تیکت از طریق ایمیل
 • سریعترین زمان پاسخگویی به تیکت
 • الویت پشتیبانی تلفنی در ساعات کاری
 • اولیویت پشتیبانی ایمیلی در ساعت کاری
 • ساعت پشتیبانی تلفنی
 • آموزش مجازی گروهی
 • درخواست وبینار اختصاصی
 • بروزرسانی نرم افزار
 • سریع ترین زمان اعزام کارشناس
 • راه اندازی و نصب مجدد رایگان
 • بازرسی فنی دوره ای
 • ارائه گزارشات بر پایه Power BI
 • دوره آکادمی کسب و کار پیام گستر
 • تعداد رابط قابل معرفی
 • SLA
 • بسته سال اول (رایگان)
 • هزینه بسته یکساله (به ازای مبلغ کل فاکتور)

Economic

 • Yes
 • ایمیل
 • روز کاری بعد
 • No
 • No
 • No
 • Yes
 • No
 • Yes
 • تا 96 ساعت
 • No
 • No
 • No
 • No
 • 1
 • No
 • No
 • %10
 • انتخاب

Basic

 • Yes
 • ایمیل
 • روز کاری بعد
 • اولویت چهارم
 • اولویت چهارم
 • 9 تا 12 شنبه تا چهارشنبه
 • Yes
 • تا 2 جلسه
 • Yes
 • تا 72 ساعت
 • 1 مرتبه
 • No
 • No
 • No
 • 1 دوره
 • No
 • زیر 50 میلیون رایگان
 • %15
 • انتخاب

Professional

 • Yes
 • ایمیل
 • 4 ساعت کاری
 • اولویت سوم
 • اولویت سوم
 • روز کاری
 • Yes
 • تا 3 جلسه
 • Yes
 • تا 48 ساعت
 • 2 مرتبه
 • هر 12 ماه
 • تا 2 نمایش
 • 1
 • 2
 • No
 • بالای 50 میلیون رایگان
 • %20
 • انتخاب

Business

 • Yes
 • ایمیل
 • 2 ساعت کاری
 • اولویت دوم
 • اولویت دوم
 • روز کاری
 • Yes
 • تا 6 جلسه
 • Yes
 • تا 48 ساعت
 • 3 مرتبه
 • هر 6 ماه
 • تا 4 نمایش
 • 3 دوره
 • 2
 • No
 • No
 • %25
 • انتخاب

VIP

 • Yes
 • ایمیل
 • 2 ساعت کاری
 • اولویت اول
 • اولویت اول
 • روز کاری
 • Yes
 • تا 12 جلسه
 • Yes
 • تا 24 ساعت
 • 5 مرتبه
 • هر 3 ماه
 • تا 6 نمایش
 • 5 دوره
 • 3
 • Yes
 • No
 • %35
 • انتخاب
توضیحات:
 1. جلسات وبینار اختصاصی، هر جلسه به مدت 2 ساعت می باشد.
 2. در خصوص اعزام حضوری کارشناس پشتیبانی هر جلسه حداقل 3 ساعت و هزینه هر ساعت 150,000 تومان می باشد.
 3. در خصوص اعزام حضوری کارشناس فنی (برنامه نویس) هر جلسه حداقل 2 ساعت و هزینه هر ساعت 250,000 تومان می باشد.
 4. درصدهای اعلامی بر اساس مبلغ کل سیستم های خریداری شده، بدون در نظر گرفتن تخفیفات میباشد.
 5. جلسات خارج از محدوده پشتیبانی مشمول هزینه هایی نظیر ایاب ذهاب، حق ماموریت، هزینه اسکان و ... می باشد.
مشاوره رایگان 021 - 49714