سرفصل های وبینار نرم افزار CRM پیام گستر

مفاهیم اولیه و بانک یکپارچه

دانلود PDF این سرفصل
ردیفموارد آموزشیماژول های مرتبطسمت های سازمانی مرتبط
1 مفاهیم پایه CRM کنسول ویرایش تحت وب عمومی
2 معرفی نرم افزار پیام گستر
3 تنظیمات هر کاربر (تنظیمات من، کاربر جانشین و...)
4 معرفی بانک اطلاعاتی، تعریف سرنخ و مخاطب
5 نحوه ورود اطلاعات مخاطبان از طریق اکسل
6 مشتریان، گروه های هدف و جستجوی پیشرفته
7 گزینه ها کلیک راست روی مخاطبان
مجموع زمان مورد نیاز 90 دقیقه

سوابق عمومی

دانلود PDF این سرفصل
ردیفموارد آموزشیماژول های مرتبطسمت های سازمانی مرتبط
1 معرفی سوابق و نحوه ثبت سوابق فایل، تماس و یادداشت بسته ارتباط با مشتری (مدیریت سوابق) همه کاربران
2 نحوه ثبت قرار ملاقات، ویژگی های قرار ملاقات پیشرفته و تقویم کاری "بسته ارتباط با مشتری (مدیریت سوابق)
مدیریت تقویم های کاری و عملیاتی
قرار ملاقات پیشرفته "
3 نحوه ثبت پیگیری و یادآور، ثبت نظر و ذکر نام در نظرات مدیریت وظایف، پیگیری و یادآوری ها
شبکه اجتماعی درون‌سازمانی(Social CRM)
4 ثبت و ارجاع وظیفه، معرفی کارتابل (وظایف و پیگیری ها) مدیریت وظایف، پیگیری و یادآوری ها
5 نحوه استفاده از پنجره تماس های دریافتی ارتباط با مرکز تماس
6 تقویم عملیاتی من مدیریت تقویم های کاری و عملیاتی
7 ویجت ها کنسول ویرایش تحت وب
مجموع زمان مورد نیاز 120 دقیقه

سوابق 2(خرید فروش و مالی)

دانلود PDF این سرفصل
ردیفموارد آموزشیماژول های مرتبطسمت های سازمانی مرتبط
1 مفهوم فرصت و نحوه ثبت آن، لیست فرصت ها، مدیریت مراحل فروش مدیریت فرصت ها دپارتمان فروش (کارشناسان و مدیر)
2 نحوه ثبت پیش فاکتور، فاکتور و فاکتور برگشت از فروش/خرید مدیریت فروش/مدیریت خرید دپارتمان فروش و مالی
3 نحوه ثبت دریافت/پرداخت و اتصال آن به فاکتور مدیریت دریافت/پرداخت دپارتمان فروش و مالی
4 نحوه ثبت قرارداد مدیریت قراردادها امور قراردادها، امور مشتریان
5 نحوه ایجاد لینک پرداخت، لیست لینک های پرداخت پرداخت واسط دپارتمان فروش و مالی
6 گرفتن پیش نمایش از آیتم ها و ارسال آن از طریق فکس/ ایمیل بسته ارتباط با مشتری (مدیریت سوابق) همه کاربران(عمومی)
7 نحوه ثبت فرم فرم ساز همه کاربران(عمومی)
مجموع زمان مورد نیاز 120 دقیقه

راهبری سیستم (بخش اول)

دانلود PDF این سرفصل
ردیفموارد آموزشیماژول های مرتبطسمت های سازمانی مرتبط
1 مدیریت گروه ها و کاربران کنسول ویرایش تحت وب راهبر CRM (مدیر سیستم)
2 مدیریت شعب دپارتمان، مدیریت حکم های سازمانی کنسول ویرایش تحت وب راهبر CRM (مدیر سیستم)، منابع انسانی
3 گزارشات عملکردی کنسول ویرایش تحت وب مدیران سازمان، منابع انسانی
4 تعریف مجوزها و نحوه تاثیر آن ها کنسول ویرایش تحت وب راهبر CRM (مدیر سیستم)
5 تنظیمات کلی کنسول ویرایش تحت وب راهبر CRM (مدیر سیستم)
6 مدیریت تقویم ها، مدیریت اتاق ها مدیریت تقویم های کاری و عملیاتی
قرار ملاقات پیشرفته
راهبر CRM (مدیر سیستم)
7 مدیریت مراحل فروش مدیریت فرصت ها راهبر CRM (مدیر سیستم)، مدیر فروش
مجموع زمان مورد نیاز 120 دقیقه

راهبری سیستم (بخش دوم)

دانلود PDF این سرفصل
ردیفموارد آموزشیماژول های مرتبطسمت های سازمانی مرتبط
1 مدیریت اعیاد مناسبت ها کنسول ویرایش تحت وب راهبر CRM (مدیر سیستم)
2 مدیریت کشورها، استان ها و شهرها - مدیریت نشانی ها
3 مدیریت آیتم های سیستم
4 مدیریت رنگ ها
5 مدیریت حساب های کاربری پرتال اول
6 مدیریت یادآوری انبوه ارسال گروهی پیام کوتاه/ایمیل/فکس/چاپ هوشمند
7 مدیریت پیام های سیستم کنسول ویرایش تحت وب
8 بروز رسانی و پشتیبان گیری کنسول ویرایش تحت وب
9 مدیریت سیستم های تلفنی ارتباط با مرکز تماس
10 تنظیمات یادآوری تماس ها رویداد تماس عادی و پیشرفته
11 مدیریت حساب های مالی مدیریت دریافت/ پرداخت راهبر CRM (مدیر سیستم)، مدیر مالی
مجموع زمان مورد نیاز 120 دقیقه

راهبری سیستم (بخش سوم)

دانلود PDF این سرفصل
ردیفموارد آموزشیماژول های مرتبطسمت های سازمانی مرتبط
1 شخصی سازی (تنظیمات مشترک آیتم ها و نحوه اضافه کردن فیلد و سوپرفیلد) شخصی سازی CRM راهبر CRM (مدیر سیستم)
2 تنظیم قالب چاپ و درج امضا در آن کنسول ویرایش تحت وب راهبر CRM (مدیر سیستم)
3 فرم ساز (ویژگی های فرم) فرم ساز راهبر CRM (مدیر سیستم)
4 شخصی سازی آیتم های مالی و فروش (فاکتور، قرارداد و دریافت/پرداخت) شخصی سازی CRM
مدیریت فروش/خرید
مدیریت قراردادها
مدیریت دریافت/پرداخت
مدیریت انواع فاکتورهای فروش/خرید
راهبر CRM (مدیر سیستم)
مدیر فروش
مدیر مالی
5 مدیریت محصولات، آموزش ورود محصولات از طریق اکسل کنسول ویرایش تحت وب راهبر CRM (مدیر سیستم)، مدیر فروش
6 کلاس بندی مشتریان و لیست قیمت کلاس بندی مشتریان
مدیریت لیست قیمت ها
راهبر CRM (مدیر سیستم)، مدیر فروش
مجموع زمان مورد نیاز 120دقیقه

انبارداری

دانلود PDF این سرفصل
ردیفموارد آموزشیماژول های مرتبطسمت های سازمانی مرتبط
1 شخصی سازی تراکنش های انبار سیستم انبارداری راهبر CRM (مدیر سیستم)، انباردار
2 مدیریت انبارها راهبر CRM (مدیر سیستم)، انباردار
3 ثبت تراکنش های انبار، ورود سریال محصولات و قیمت گذاری انباردار
4 ویرایش قلم کالا انباردار، واحد خدمات پس از فروش
5 گزارشات انبار راهبر CRM (مدیر سیستم)، انباردار، مدیر فروش
مجموع زمان مورد نیاز 120 دقیقه

تبلیغات و ارسال پیام

دانلود PDF این سرفصل
ردیفموارد آموزشیماژول های مرتبطسمت های سازمانی مرتبط
1 مدیریت کمپین های تبلیغاتی مدیریت کمپین های تبلیغاتی مدیر بازاریابی، کارشناسان بازاریابی
2 مدیریت ارسال گروهی پیام ارسال گروهی پیام کوتاه/ایمیل/فکس/چاپ هوشمند کارشناسان بازاریابی
3 مدیریت رویداد، نظرسنجی، مسابقه و پاسخگوی خودکار مدیریت رویداد، نظرسنجی، مسابقه و پاسخگوی خودکار دپارتمان بازاریابی
4 تحلیل نتایج برنامه های تبلیغاتی ارسال گروهی پیام کوتاه/ایمیل/فکس/چاپ هوشمند مدیر بازاریابی، کارشناسان بازاریابی
5 ارسال سریع ارسال گروهی پیام کوتاه/ایمیل/فکس/چاپ هوشمند همه کاربران (عمومی)
6 تاریخ های مهم ارسال گروهی پیام کوتاه/ایمیل/فکس/چاپ هوشمند
7 مدیریت صندوق های پست الکترونیک- ارسال ایمیل مدیریت صندوق های پست الکترونیک
مجموع زمان مورد نیاز 120 دقیقه

باشگاه مشتریان، امتیازدهی، مدیریت درخواست ها و سایت ساز

دانلود PDF این سرفصل
ردیفموارد آموزشیماژول های مرتبطسمت های سازمانی مرتبط
1 روش های ایجاد کاربری باشگاه مشتریان (مدیریت اعضای باشگاه، ایجاد کاربر و فرم ثبت نام) باشگاه مشتریان امور مشتریان
2 معرفی داشبورد مشتریان و هریک از سربرگ های آن، آموزش پرداخت آنلاین در باشگاه باشگاه مشتریان
پرداخت آنلاین
پرداخت واسط
دپارتمان فروش، خدمات پس از فروش، مالی و امور مشتریان
3 مدیریت انواع پروفایل و قوانین امتیازدهی سیستم امتیازدهی دپارتمان بازاریابی و فروش
4 معرفی سربرگ امتیازات مشتری در پروفایل سیستم امتیازدهی دپارتمان بازاریابی و فروش
5 گزارش کلی و تراکنش های امتیازات سیستم امتیازدهی مدیران فروش، بازاریابی و امور مشتریان
6 سایت ساز سایت ساز مسئول IT
7 مدیریت درخواست ها مدیریت درخواست های مشتری Ticketing دپارتمان خدمات پس از فروش
8 نحوه ثبت درخواست پشتیبانی، ارسال پاسخ در درخواست مدیریت درخواست های مشتری Ticketing دپارتمان خدمات پس از فروش
9 مدیریت زبان ها زبان اضافی سیستم راهبر CRM (مدیر سیستم)
مجموع زمان مورد نیاز 120 دقیقه

گزارشات

دانلود PDF این سرفصل
ردیفموارد آموزشیماژول های مرتبطسمت های سازمانی مرتبط
1 گزارشات عملکردی کنسول ویرایش تحت وب مدیران میانی و ارشد هریک از دپارتمان ها، مدیریت عامل
2 گزارشات تحلیلی مدیریت کمپین های تبلیغاتی
مدیریت فرصت ها
مدیر فروش، مدیر بازاریابی
3 گزارشات فروش مدیریت فروش مدیر فروش
4 گزارش ساز کنسول ویرایش تحت وب راهبر CRM (مدیر سیستم)
5 معرفی منوی مدیریت ارتباط با مشتریان، تاریخچه CRM و استفاده از فیلترها برای گزارش گیری کنسول ویرایش تحت وب مدیران فروش، بازاریابی،خدمات پس از فروش و امور مشتریان
6 گزارشات فرآیندی مدیریت چرخه های کاری مدیریت عامل، مدیر امور مشتریان و راهبر (مدیر سیستم)
7 گزارشات CRM ارتباط با مرکز تماس
کنسول ویرایش تحت وب
مدیر منابع انسانی، مدیریت عامل و راهبر (مدیر سیستم)
مجموع زمان مورد نیاز 120 دقیقه

فرآیند

دانلود PDF این سرفصل
ردیفموارد آموزشیماژول های مرتبطسمت های سازمانی مرتبط
1 تعریف کارتابل، فعالیت و اقدام و تنظیمات هریک از آن ها در نرم افزار مدیریت چرخه های کاری "راهبر CRM (مدیر سیستم)، کارشناس سیستم ها و روش ها"
2 ساخت یک فرآیند ساده در نرم افزار
3 تنظیم نمایش و الزام فیلدها
4 ترتیب گذاری کارتابل ها و انتظارها
5 ویرایش چرخه کاری
مجموع زمان مورد نیاز 120 دقیقه
مشاوره رایگان 021 - 49714