مشاوره رایگان 021-44423009
شروع 30 روز استفاده رایگان
به اطلاع مشتریان محترم می رساند به علت مشکلات مخابراتی،می توانید برای تماس با شرکت با شماره های   021 - 44423009   و   021 - 49103000   تماس حاصل فرمایید.

مفاهیم اولیه و بانک یکپارچه

دانلود PDF این سرفصل
ردیفموارد آموزشیفیلم آموزشیماژول‌های مرتبطسمت‌های سازمانی
1 معرفی نرم افزار پیام گستر و مفاهیم پایه CRM   کنسول ویرایش تحت وب  
2  معرفی بانک اطلاعاتی، تعریف سرنخ و مخاطب بانک اطلاعاتی
مخاطب حقوقی
مخاطب حقیقی
جزئیات پروفایل
معاملات در پروفایل
صدور کارت پروفایل مخاطب
تبدیل هویت
تب پرسنل
تب شرکت ها
سابقه تغییرات
انتقال سوابق
3 نحوه ورود اطلاعات مخاطب از اکسل، گزینه های راست کلیک روی مخاطبان مخاطبان ورود اکسل
4 مشتریان، گروه های هدف و جستجوی پیشرفته گروه هدف
گروه های مرتبط
مشتریان
جستجوی پیشرفته
5 تنظیمات هر کاربر (تنظیمات من، کاربر جانشین و...) کاربر جانشین
تنظیمات من تماس ها
تنظیمات من شرکت ها
تنظیمات من آخرین فعالیت ها
تنظیمات من یادآوری
مجموع زمان مورد نیاز 90 دقیقه

سوابق عمومی

دانلود PDF این سرفصل
ردیفموارد آموزشیفیلم‌های آموزشیماژول‌های مرتبطسمت‌های سازمانی مرتبط
1 بسته ارتباط با مشتری (مدیریت سوابق) تب تماس در پروفایل بسته ارتباط با مشتری (مدیریت سوابق) همه کاربران
یادداشت
فایل
تماس جدید
مدیریت ارتباط با مشتری تماس ها
2 نحوه ثبت قرار ملاقات، ویژگی های قرار ملاقات پیشرفته و تقویم کاری قرار جدید بسته ارتباط با مشتری (مدیریت سوابق)
مدیریت تقویم های کاری و عملیاتی
قرار ملاقات پیشرفته
تقویم کاری من
کارتابل قرارملاقات
لیست تقویم ها
3 ثبت و ارجاع وظیفه، معرفی کارتابل (وظایف و پیگیری ها) وظیفه مدیریت وظایف، پیگیری و یادآوری ها
کارتابل وظیفه
4 تقویم عملیاتی من تقویم عملیاتی من مدیریت تقویم های کاری و عملیاتی
5 ویجت ها ، نحوه استفاده از پنجره تماس های دریافتی ویجت قرارملاقات تقویم نظرات اعلان پیگیری ها یاداوری سیستم) کنسول ویرایش تحت وب
ویجت چارت وب ساعت دسترسی سریع جستجو html
ویجت جدید
مجموع زمان مورد نیاز 120 دقیقه

سوابق 2(خرید فروش و مالی)

دانلود PDF این سرفصل
ردیفموارد آموزشیفیلم‌های آموزشیماژول‌های مرتبطسمت‌های سازمانی مرتبط
1 مفهوم فرصت و نحوه ثبت آن، لیست فرصت ها، مدیریت مراحل فروش فرصت مدیریت فرصت ها دپارتمان فروش (کارشناسان و مدیر)
مدیریت ارتباط با مشتریان فرصت ها
2 نحوه ثبت پیش فاکتور، فاکتور و فاکتور برگشت از فروش و خرید، گرفتن پیش نمایش از آیتم ها و ارسال آن از طریق فکس و ایمیل فاکتور فروش مدیریت فروش/مدیریت خرید دپارتمان فروش و مالی
خرید فروش انبار فاکتور فروش
کارتابل فاکتور فروش
فاکتور خرید
خرید فروش انبار فاکتور خرید
کارتابل فاکتور خرید
پیش فاکتور
خرید فروش انبار پیش فاکتور
کارتابل پیش فاکتور فروش
پیش فاکتور خرید
خرید فروش انبار پیش فاکتور خرید
کارتابل من پیش فاکتور خرید
فاکتور برگشت از فروش
خرید فروش انبار فاکتور برگشت از فروش
کارتابل فاکتور برگشت ازفروش
فاکتور برگشت از خرید و فاکتور خرید
خرید فروش انبار فاکتور برگشت از خرید
کارتابل فاکتور برگشت از خرید
مورد معامله
مورد مذاکره
3 نحوه ثبت دریافت و پرداخت و اتصال آن به فاکتور، نحوه ایجاد لینک پرداخت، لیست لینک های پرداخت دریافت مدیریت دریافت/پرداخت
خرید فروش انبار دریافت
کارتابل دریافت
پرداخت
خرید فروش انبار پرداخت
کارتابل من پرداخت
4 نحوه ثبت قرارداد قرارداد مدیریت قراردادها امور قراردادها، امور مشتریان
خرید فروش انبار قرارداد
کارتابل قرارداد
5 نحوه ثبت فرم فرم جدید فرم ساز همه کاربران(عمومی)
مدیریت ارتباط با مشتری فرم ها
مجموع زمان مورد نیاز 120 دقیقه

راهبری سیستم (بخش اول)

دانلود PDF این سرفصل
ردیفموارد آموزشیفیلم‌های آموزشیماژول‌های مرتبطسمت‌های سازمانی مرتبط
1 مدیریت گروه ها و کاربران گروه جديد کنسول ویرایش تحت وب راهبر CRM (مدیر سیستم)
کاربر جدید
مدیریت کاربر
افزودن به گروه
2 مدیریت شعب دپارتمان، مدیریت حکم های سازمانی شعب، دپارتمان اضافه کردن سمت راهبر CRM (مدیر سیستم)
مدیریت شعب، دپارتمان و سمت شعب و توضیح کلی
اضافه کردن دپارتمان ها مجوزها
مدیریت حکم ها
3 گزارشات عملکردی تقویم عملیاتی کاربران مدیران سازمان، منابع انسانی
گزارش عملکردی کارتابل فرآیندهای کاربران
4 تعریف مجوزها و نحوه تاثیر آن ها تاثیر مجوزها راهبر CRM (مدیر سیستم)
مجوز شخصی سازی
5 تنظیمات کلی تنظیمات کلی امنیتی
تنظیمات کلی انبارداری
تنظیمات کلی به روز رسانی خطوط
تنظیمات کلی پیامک مگفا
تنظیمات کلی تماس ها
تنظیمات کلی خطوط پیش فرض
تنظیمات کلی دسته بندی کاربران
تنظیمات کلی شخصی سازی جدول مخاطبان
تنظیمات کلی کارت مشتری
6 مدیریت تقویم ها، مدیریت اتاق ها مدیریت تقویم ها مدیریت تقویم های کاری و عملیاتی
قرار ملاقات پیشرفته
مدیریت اتاق ها
7 مدیریت مراحل فروش مدیریت مراحل فروش مدیریت فرصت ها راهبر CRM (مدیر سیستم)
مجموع زمان مورد نیاز 120 دقیقه

راهبری سیستم (بخش دوم)

دانلود PDF این سرفصل
ردیفموارد آموزشیفیلم‌های آموزشیماژول‌های مرتبطسمت‌های سازمانی مرتبط
1 مدیریت اعیاد مناسبت ها اعیاد و مناسبت ها کنسول ویرایش تحت وب راهبر CRM (مدیر سیستم)
2 مدیریت کشورها، استان ها و شهرها - مدیریت نشانی ها مدیریت کشورها استان و شهرها
3 مدیریت آیتم های سیستم مدیریت آیتم های سیستم
4 مدیریت رنگ ها مدیریت رنگ ها
5 مدیریت حساب های کاربری پرتال اول پرتال اول
مشخصات کاربری
6 مدیریت یادآوری انبوه یاداوری انبوه ارسال گروهی پیام کوتاه/ایمیل/فکس/چاپ هوشمند
7 مدیریت پیام های سیستم مدیریت پیام های سیستمی کنسول ویرایش تحت وب
8 پشتیبان گیری و به روز رسانی تنظیمات بروزرسانی
پشتیبان گیری
9 مدیریت سیستم های تلفنی مدیریت سیستم تلفنی ارتباط با مرکز تماس
10 تنظیمات یادآوری تماس تنظیمات یادآوری تماسها رویداد تماس عادی و پیشرفته
11 مدیریت حساب های مالی مدیریت حساب های مالی مدیریت دریافت/ پرداخت راهبر CRM (مدیر سیستم)، مدیر مالی
مجموع زمان مورد نیاز 120 دقیقه

راهبری سیستم (بخش سوم)

دانلود PDF این سرفصل
ردیفموارد آموزشیفیلم‌های آموزشیماژول‌های مرتبطسمت‌های سازمانی مرتبط
1 شخصی سازی (تنظیمات مشترک آیتم ها و نحوه اضافه کردن فیلد و سوپرفیلد) ساخت فیلد در شخصی سازی فیلدها پارت اول شخصی سازی CRM راهبر CRM (مدیر سیستم)
شخصی سازی
شخصی سازی ویرایش نوع افزودن زیر نوع
شخصی سازی فیلدها
ساخت فیلد از شخصی سازی پارت چهارم
شخصی سازی وظیفه
شخصی سازی فایل 20
شخصی سازی فرصت
شخصی سازی تماس
شخصی سازی قرار ملاقات
شخصی سازی هویت مدیریت فرصت
شخصی سازی فیلدها 152
شخصی سازی درخواست
شخصی سازی یادداشت
2 تنظیم قالب چاپ و درج امضا در آن قالب چاپ3 کنسول ویرایش تحت وب
3 فرم ساز شخصی سازی فرم فرم ساز
طراح فرم ۱
4 شخصی سازی آیتم های مالی و فروش (فاکتور، قرارداد و دریافت/پرداخت) شخصی سازی پرداخت شخصی سازی CRM
مدیریت فروش/خرید
مدیریت قراردادها
مدیریت دریافت/پرداخت
مدیریت انواع فاکتورهای فروش/خرید
راهبر CRM (مدیر سیستم)
مدیر فروش
مدیر مالی
شخصی سازی دریافت
شخصی سازی پیش فاکتور
شخصی سازی فاکتور
شخصی سازی فاکتور خرید
شخصی سازی فاکتور برگشت از فروش
5 مدیریت محصولات، آموزش ورود محصولات از طریق اکسل مدیریت محصولات اضافه کردن کنسول ویرایش تحت وب راهبر CRM (مدیر سیستم)، مدیر فروش
مدیریت محصولات انبار
مدیریت محصولات مدیریت گروه ها
ورود اکسل محصولات
6 کلاس بندی مشتریان و لیست قیمت کلاس بندی مشتریان کلاس بندی مشتریان
مدیریت لیست قیمت ها
لیست قیمت
مجموع زمان مورد نیاز 120 دقیقه

انبارداری

دانلود PDF این سرفصل
ردیفموارد آموزشیفیلم‌های آموزشیماژول‌های مرتبطسمت‌های سازمانی مرتبط
1 شخصی سازی تراکنش های انبار شخصی سازی رسید انبار سیستم انبارداری راهبر CRM (مدیر سیستم)، انباردار
شخصی سازی حواله انبار
شخصی سازی رسید موجودی اولیه
2 مدیریت انبارها مدیریت محصولات انبار
مدیریت مجوزهای انبار
اضافه کردن گروه انبار و زیر گروه
تنظیمات کلی انبارداری
3 تراکنش‌های انبار رسید انبار انباردار
حواله انبار
کارتابل قیمت گذاری
انتقال بین انبارها
کارتابل تراکنش های انبار
رسید موجودی اولیه
4 مدیریت اقلام کالا جستجوی قلم کالا انباردار، واحد خدمات پس از فروش
مدیریت اصالت کالا
5 گزارشات انبار گزارش موجودی انبار راهبر CRM (مدیر سیستم)، انباردار، مدیر فروش
گزارش کاردکس انبار
مجموع زمان مورد نیاز 120 دقیقه

تبلیغات و ارسال پیام

دانلود PDF این سرفصل
ردیفموارد آموزشیفیلم‌های آموزشیماژول‌های مرتبطسمت‌های سازمانی مرتبط
1 مدیریت کمپین های تبلیغاتی مدیریت کمپین های تبلیغاتی مدیریت کمپین های تبلیغاتی مدیر بازاریابی، کارشناسان بازاریابی
نمودار تحلیل کمپین
2 مدیریت ارسال گروهی پیام مدیریت ارسال گروهی پیام کوتاه ارسال گروهی پیام کوتاه/ایمیل/فکس/چاپ هوشمند کارشناسان بازاریابیs
لیست پیام های ارسالی پیامک
لیست پیام دریافتی پیامک
مدیریت ارسال گروهی ایمیل
ایمیل لیست پیام های ارسالی
ایمیل لیست پیام های دریافتی
مدیریت ارسال گروهی فکس
لیست فکس های ارسالی
لیست فکس های دریافتی
مدیریت ارسال چاپ
لیست چاپ های انجام شده
3 مدیریت رویداد، نظرسنجی، مسابقه و پاسخگوی خودکار پیام کوتاه خبرنامه مدیریت رویداد، نظرسنجی، مسابقه و پاسخگوی خودکار دپارتمان بازاریابی
پیامک مدیریت رویداد
پیام کوتاه مدیریت نظرسنجی ها
پیام کوتاه مدیریت مسابقه
پیام کوتاه مدیریت پاسخگویی خودکار
ایمیل مدیریت خبرنامه
ایمیل مدیریت رویداد
4 تحلیل نتایج برنامه های تبلیغاتی تحلیل نتایج پیامک ارسال گروهی پیام کوتاه/ایمیل/فکس/چاپ هوشمند مدیر بازاریابی، کارشناسان بازاریابی
تحلیل نتایج ایمیل
5 ارسال سریع ارسال سریع همه کاربران (عمومی)
6 مدیریت پیام های الگو مدیریت پیام های الگو
7 تاریخ های مهم تاریخ های مهم
8 مدیریت صندوق های پست الکترونیک- ارسال ایمیل مدیریت صندوق های پست الکترونیک- ارسال ایمیل مدیریت صندوق های پست الکترونیک
مجموع زمان مورد نیاز 120 دقیقه

باشگاه مشتریان، امتیازدهی، مدیریت درخواست ها و سایت ساز

دانلود PDF این سرفصل
ردیفموارد آموزشیفیلم‌های آموزشیماژول‌های مرتبطسمت‌های سازمانی مرتبط
1 روش های ایجاد کاربری باشگاه مشتریان (مدیریت اعضای باشگاه، ایجاد کاربر و فرم ثبت نام)، سایت ساز تعریف کاربر باشگاه مشتریان امور مشتریان
مدیریت اعضای باشگاه مشتریان کاربر جدید
2 مدیریت انواع پروفایل و قوانین امتیازدهی، گزارش تراکنش های امتیازات - سیستم امتیازدهی دپارتمان بازاریابی و فروش
3 مدیریت درخواست ها، ثبت درخواست پشتیبانی و نحوه ارسال پاسخ درخواست درخواست مدیریت درخواست های مشتری Ticketing دپارتمان خدمات پس از فروش
مدیریت ارتباط با مشتریان درخواست ها
4 مدیریت زبان ها مدیریت زبان ها زبان اضافی سیستم راهبر CRM (مدیر سیستم)
مجموع زمان مورد نیاز 120 دقیقه

گزارشات

دانلود PDF این سرفصل
ردیفموارد آموزشیفیلم‌های آموزشیماژول‌های مرتبطسمت‌های سازمانی مرتبط
1 گزارشات عملکردی تقویم وظایف کاربران کنسول ویرایش تحت وب مدیران میانی و ارشد هریک از دپارتمان ها، مدیریت عامل
گزارش عملکردی کارتابل فرآیندهای کاربران
تقویم عملیاتی کاربران
چارت سازمانی
2 گزارشات تحلیلی بازاریابی و فروش در یک نگاه مدیریت کمپین های تبلیغاتی
مدیریت فرصت ها
مدیر فروش، مدیر بازاریابی
نمودار وضعیت بازاریابی
گزارش وضعیت فروش
گزارش مشتریان غیرفعال
گزارش مانده حساب مشتریان
3 گزارشات فروش- جزئیات عملکرد جزئیات فروش مدیریت فروش مدیریت فروش
جزئیات خرید
جزئیات قراردادها
جزئیات درآمدها
جزئیات دریافت ها
جزئیات پرداخت ها
جزئیات اسناد دریافتی
جزئیات اسناد پرداختی
4 گزارشات فروش- مجموع عملکرد مجموع فروش کنسول ویرایش تحت وب راهبر CRM (مدیر سیستم)
مجموع درآمدها
مجموع قراردادها
مجموع دریافت
مجموع پرداخت
مجموع خرید
مجموع اسناد دریافتنی
مجموع اسناد پرداختنی
مجموع فروش به تفکیک کارشناسان
مجموع فروش به تفکیک محصول
5 گزارشات پورسانت ها پورسانت محصول محور کنسول ویرایش تحت وب مدیران فروش، بازاریابی،خدمات پس از فروش و امور مشتریان
پورسانت فرد محور
میزان دریافت ماهانه فاکتورها
6 گزارشات افتراق گزارش افتراق حواله و فاکتور فروش
گزارش افتراق رسید انبار و فاکتور خرید
گزارش افتراق فاکتور فروش و حواله انبار
گزارش فاکتور خرید و رسید انبار
افتراق برگشت از فروش و فاکتور فروش 2
7 گزارش ساز CRM مدیریت گزارشات ارتباط با مرکز تماس مدیر منابع انسانی، مدیریت عامل و راهبر (مدیر سیستم)
مشاهده گزارشات
گزارش ساز گزارش جديد
8 معرفی منوی مدیریت ارتباط با مشتریان، تاریخچه CRM و استفاده از فیلترها برای گزارش گیری مدیریت ارتباط با مشتری تماس ها
مدیریت ارتباط با مشتریان تاریخچه CRM
مدیریت ارتباط با مشتریان تاریخ های مهم
مدیریت ارتباط با مشتریان درخواست ها
مدیریت ارتباط با مشتریان فرصت ها
سرنخ های من
مدیریت ارتباط با مشتریان فرم ها
9 گزارشات فرآیندی نمایش کانبان
نمایش چارت
گزارش دیاگرام
به تفکیک فعالیت
گزارش فرآیندی بر اساس کاربر
10 گزارشات CRM - تماس ها گزارش جزئیات تماس
جزئیات تماس به تفکیک کارشناسان
جزئیات تماس به تفکیک تلفن
جزئیات تماس به تفکیک تاریخ
11 گزارشات CRM- عملیات CRM عملکرد هر کاربر
عملکرد شرکت
گزارشات فرصت ها
مجموع زمان مورد نیاز 120 دقیقه

فرآیند

دانلود PDF این سرفصل
ردیفموارد آموزشیفیلم‌های آموزشیماژول‌های مرتبطسمت‌های سازمانی مرتبط
1 معرفی مفهوم چرخه کاری مفهوم چرخه کاری مدیریت چرخه های کاری راهبر CRM (مدیر سیستم)، کارشناس سیستم ها و روش ها
ابزار طراحی فرآیند
2 تعریف کارتابل، فعالیت و اقدام و تنظیمات هریک از آن ها در نرم افزار کارتابل
کارتابل فرآیند های کاربران
فعالیت ارسال ایمیل
فعالیت ارسال پیامک
فعالیت ارسال فکس
فعالیت ایجاد کاربر
فعالیت به روز رسانی فیلدهای محاسباتی
فعالیت تایید تراکنش انبار
فعالیت تایید مالی
فعالیت تبدیل نوع
فعالیت تخصیص شماره مشتری
فعالیت تخصیص مقدار
فعالیت تعیین مرحله فروش
فعالیت ثبت پیگیری
فعالیت ثبت فرصت
فعالیت ثبت وظیفه
فعالیت ثبت چاپ
فعالیت رد آیتم مالی
فعالیت رد تراکنش انبار
فعالیت شرط
فعالیت شروع فرآیند
فعالیت عضویت
فعالیت قرار ملاقات
فعالیت لیست سیاه
کارتابل تراکنش انتظار
3 تنظیم نمایش و الزام فیلدها الزام فیلد
نمایش فیلدها
4 ویرایش چرخه کاری شخصی سازی ویرایش گردش کار چرخه
مجموع زمان مورد نیاز 120 دقیقه
درخواست تماس

با توجه به اتمام ساعت کاری

جهت دریافت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در مورد خرید نرم افزار CRM فرم زیر راتکمیل نمایید، تا کارشناسان ما در اولین فرصت با شما تماس برقرار نمایند.

آیا کسب و کار شما به نرم‌افزار CRM نیاز دارد؟

شروع کنیدزمان تقریبی 1 دقیقه