شروع 30 روز استفاده رایگان

با محصول یکپارچه سازی، اطلاعات مالیتان را با نرم افزار crm همگام کنید.

با یکپارچه سازی نرم افزار پیام گستر با نرم افزار های حسابداری و مالی، امکان تبادل اطلاعات به صورت یک طرفه و دو طرفه در سیستم کسب و کار وجود دارد.

30 روز استفاده رایگان

محصول یکپارچه ساز نرم افزار CRM پیام گستر، در واقع به همگام سازی بخش های متعدد یک سازمان می پردازد. مخصوصا در صورتی که به اطلاعات و داده های مالی در بخش فروش نیاز باشد، این بستر می تواند با قابلیت تبادل یک طرفه یا دو طرفه با نرم افزارهای حسابداری ارتباط برقرار کند.
یکپارچه سازی نرم افزار سی آر ام با نرم افزارهای مهم حسابداری چون سپیدار، پیوست، تدبیر و راهکاران، سرعت انتقال داده ها را افزایش می دهد و موجب جلوگیری از به وجود آمدن خطاهای سهوی می گردد.

30 روز استفاده رایگان سفارشی سازی و قیمت
همگام سازی نرم افزارهای مالی با نرم افزار  CRM پیام گستر

30 روز استفاده رایگان از تمام قابلیت های نرم افزار CRM پیام گستر

همین حالا برای دریافت رایگان نسخه پیشرفته نرم افزار CRM پیام گستر اقدام کنید.

شروع کار با CRM پیشرفته