دسته: مشتری مداری

مشتری مداری مقاله‌ها
مدت زمان مطالعه 3دقیقه

از دست دادن مشتری نتیجه شیوه فروش نادرست

۱۳۹۵/۰۱/۱۵
مشتری مداری مقاله‌ها
مدت زمان مطالعه 5دقیقه

مهندسی مجدد فرآیند تعامل با مشتری (بخش دوم)

۱۳۹۴/۱۲/۱۷
مشتری مداری مقاله‌ها
مدت زمان مطالعه 4دقیقه

چگونه با استفاده از بازخوردهای دریافتی رضایت و وفاداری مشتریان را افزایش دهیم

۱۳۹۴/۱۲/۱
مشتری مداری مقاله‌ها
مدت زمان مطالعه 3دقیقه

سه گام ساده در کسب رضایت و وفاداری مشتریان

۱۳۹۴/۱۱/۲۶
مشتری مداری مقاله‌ها
مدت زمان مطالعه 6دقیقه

مهندسی مجدد فرآیند تعامل با مشتری (بخش اول)

۱۳۹۴/۱۱/۲۶
بازاریابی فروش مشتری مداری مقاله‌ها
مدت زمان مطالعه 9دقیقه

ایجاد چشم انداز “مدیریت ارتباط با مشتریان”

۱۳۹۴/۱۱/۱۱
فروش مشتری مداری مقاله‌ها
مدت زمان مطالعه 5دقیقه

آشنایی با ماژول فرم ساز در نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری پیام گستر

۱۳۹۴/۱۰/۲۳
مشتری مداری مقاله‌ها
مدت زمان مطالعه 8دقیقه

بازبینی مدیریت ارتباط با مشتریان

۱۳۹۴/۰۹/۳