دسته: مدیریت

فروش مدیریت
مدت زمان مطالعه 3دقیقه

چگونه یک برنامه فروش موثر ترتیب دهیم؟

۱۳۹۸/۰۸/۱۰
مدیریت
مدت زمان مطالعه 4دقیقه

OKR چیست؟

۱۳۹۷/۰۹/۶
بازاریابی فروش مدیریت مشتری مداری
مدت زمان مطالعه 3دقیقه

بهترین نرم افزار CRM کدام است؟ بررسی نرم افزارهای CRM ایرانی

۱۳۹۷/۰۸/۳۰
مدیریت
مدت زمان مطالعه 2دقیقه

power BI چیست؟ بررسی مفاهیم power BI

۱۳۹۷/۰۸/۱۸
اخبار مدیریت
مدت زمان مطالعه 1دقیقه

ماژول BPMS

۱۳۹۷/۰۲/۱۰
مدیریت
مدت زمان مطالعه 3دقیقه

چگونه بر موانع شروع یک کسب و کار غلبه کنیم؟

۱۳۹۷/۰۱/۹
مدیریت مقاله‌ها
مدت زمان مطالعه 3دقیقه

۴ راهکار استراتژیک برای عبور از بحران های کسب و کار

۱۳۹۶/۱۱/۲۹
فروش مدیریت مقاله‌ها
مدت زمان مطالعه 5دقیقه

صنعت CRM به روایت آمار و ارقام – بخش دوم

۱۳۹۵/۰۸/۴
فروش مدیریت مقاله‌ها
مدت زمان مطالعه 5دقیقه

صنعت CRM به روایت آمار و ارقام – بخش اول

۱۳۹۵/۰۷/۱۲
مدیریت مشتری مداری مقاله‌ها
مدت زمان مطالعه 4دقیقه

کاربرد نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در صنعت توریسم

۱۳۹۵/۰۷/۵