ماژول ارسال لینک پرداخت نرم افزار CRM پیام گستر

براساس هزینه مربوطه به درخواست، مانده حساب و... برای مشتریان لینک پرداخت آنلاین صادر کرده و برای موبایل وی پیامک نمایید.