ماژول ارتباط با مرکز تماس VOIP نرم افزار CRM پیام گستر

ماژول ارتباط با مراکز voip پیام گستر، با قابلیت برقراری ارتباط با کلیه مراکز VoIP، علاوه بر ایجاد بستر کنترلی جهت افزایش کیفیت پاسخگویی و بررسی نحوه استفاده پرسنل از خطوط تلفن و ثبت دقیق تماس‌های ورودی و خروجی در سوابق مشتریان ، امکان برقراری تماس با یک کلیک برای تسهیل و تسریع خدمات در اختیار سازمان می‌گذارد.

مراکز تلفن مبتنی بر VOIP همانند Asterisk، به جای تکیه بر تجهیزات سخت‌افزاری گران و سیم‌کشی خط تلفن، بر بستر جاری شبکه سازمان استقرار می‌یابند. همچنین این زیرساخت‌ها به صورت نامحدود و با حداقل هزینه امکان گسترش و پوشش را دارا می‌باشند. در کنار به صرفه‌بودن، سناریوهای متنوع و پیچیده کاربری و خدمت رسانی بر روی این بستر‌ها قابل تعریف می‌باشند.