مشاوره رایگان 021-49714
شروع 30 روز استفاده رایگان

30 روز استفاده رایگان از نرم‌افزار CRM پیام‌گستر

مشاهده کنید که این سیستم چگونه خدمات و کسب و کار شما را سازماندهی می کند

دریافت CRM رایگان

ماژول انتقال هوشمند تماس براساس مسئول جاری سفارش نرم افزار CRM پیام گستر

بسیاری از تماس‌های ورودی سازمان‌ها جهت پیگیری وضعیت سفارشات مشتریان می‌باشد. با استفاده از این ماژول شماره سفارش از مشتریان دریافت می‌شود و براساس آن، چرخه کاری مربوطه بازیابی و با توجه به مرحله رسیدگی به درخواست مشتری را به اپراتور مربوطه هدایت می‌شود. با استفاده از این ماژول زمانی‌که یک اپراتور اقدامات لازم را بر روی سفارش مشتری انجام می‌دهد و سفارش به کارتابل کارشناس بعدی ارجاع می‌شود، تماس نیز به صورت هوشمند به کارشناس بعدی هدایت می‌شود.