مشاوره رایگان 021-49714
شروع 30 روز استفاده رایگان

30 روز استفاده رایگان از نرم‌افزار CRM پیام‌گستر

مشاهده کنید که این سیستم چگونه خدمات و کسب و کار شما را سازماندهی می کند

دریافت CRM رایگان

ماژول ارسال پیام کوتاه هوشمند نرم افزار CRM پیام گستر

با توجه به اهمیت موفقیت در ارسال پیام کوتاه انبوه، مستلزم دسترسی به اطلاعات صحیح، تولید محتوای سفارشی و ایجاد سوابق ارتباطی متناظر با هر مخاطب می باشد و بدون ابزار کارآمد مستلزم صرف زمان و هزینه بسیار است. ماژول پیام کوتاه هوشمند نرم افزار پیام گستر با ثبت اطلاعات ارتباطی در سوابق مخاطبان، انتخاب اپراتور مورد نیاز و قابلیت انتخاب زمان اجرا و دستیابی به داده مناسب، میزان اثربخشی ارتباطات را افزایش می دهد. همچنین با اجرای طرح های نظرسنجی هوشمند، قرعه کشی ها و مسابقات، در ارتقاء سطح رضایت مشتریان تأثیر بسزایی خواهد داشت.

ویژگی ها

قابلیت ارسال پیام کوتاه انبوه بدون محدودیت در تعداد
قابلیت ارسال پیام کوتاه با قابلیت ارسال به لیست سیاه مخابرات
قابلیت ایجاد پیام کوتاه با متن و عنوان سفارشی
قابلیت استفاده از فیلدهای موجود در نرم افزار به عنوان پارامتر هوشمند
قابلیت انتخاب متن از روی قالب های پیش فرض
قابلیت تعریف زمان بندی و قطعه بندی ارسال برای پیام ها
قابلیت ارسال پیام کوتاه به بانک ها، گروه های هدف مختلف، فایل اکسل، درج دستی و ...
قابلیت ارسال پیام بر اساس فیلترهای دلخواه در موجودیت های مختلف سیستم اعم از فاکتور، فرم، پرداخت و ...
قابلیت ارسال مجدد پیام کوتاه بر اساس برنامه های تبلیغاتی اجرا شده
قابلیت گزارش گیری بر روی اثربخشی، درصد پوشش و درصد موفقیت
قابلیت تحلیل نتایج ارسال و ارائه پیشنهاد مقتضی بر اساس درصد دسترسی و درصد پوشش
قابلیت ایجاد رویدادهای مختلف بر اساس تاریخ ها و مناسبت های انتخابی
قابلیت رصد پیام های ارسالی بر اساس تحویل
قابلیت ارسال مجدد پیام کوتاه با توجه به وضعیت تحویل
قابلیت نمایش نموداری وضعیت پیام های ارسالی
قابلیت نمایش لیست ارسالی و دریافتی
قابلیت نمایش گزارشات تحلیلی و لیست به تفکیک مخاطب
قابلیت ایجاد گروه هدف از لیست ارسال
قابلیت ارسال خبرنامه نسبت به گروه هدف
قابلیت اتصال به کمپین های تعریف شده
قابلیت شروع یک چرخه کاری از طریق دریافت یک پیام کوتاه