ماژول ارسال گروهی ایمیل هوشمند نرم افزار CRM پیام گستر

با توجه به اینکه ایمیل بعنوان یکی از ارزان¬ترین رسانه¬های مورد استفاده در ارتباطات و تبلیغات شناخته شده است، موفقیت در ارسال ایمیل انبوه با قابلیت اسپم نشدن وکیفیت مناسب، مستلزم دسترسی به اطلاعات صحیح ارتباطی و تولید محتوای سفارشی می¬باشد و بدون ابزار کارآمد مستلزم صرف زمان و هزینه بسیار است. از سوی دیگر، ایجاد سوابق ارتباطی متناظر با هر مخاطب نیز در این مسیر به یک ضرورت بدل شده است. نرم¬افزار مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) پیام¬گستر با تکیه بر خصوصیات منحصربفرد این ماژول، ثبت سوابق ارتباطی در پروفایل مخاطبان را میسر می¬سازد و با افزودن محتوای سفارشی، قابلیت انتخاب زمان اجرا و دستیابی به داده¬ صحیح، میزان اثربخشی ارتباطات را افزایش می¬دهد.

ویژگی ها

قابلیت ارسال ایمیل انبوه بدون محدودیت در تعداد
قابلیت ارسال ایمیل انبوه با قابلیت اسپم نشدن
قابلیت استفاده از فیلدهای موجود در نرم¬افزار به عنوان پارامتر هوشمند
قابلیت انتخاب متن از روی قالب های پیش فرض
قابلیت تعریف زمان بندی و قطعه بندی ارسال برای ایمیل ها
قابلیت ارسال از طریق SMTP و پرتال اول
قابلیت ایجاد متن ایمیل بصورت Text یا استفاده از ادیتور html جهت تسهیل در طراحی صفحات و استفاده از عکس، لینک و ...
قابلیت ارسال ایمیل به بانک ها، گروه¬های هدف مختلف، فایل اکسل، درج دستی و ...
قابلیت ارسال ایمیل بر اساس فیلترینگ دلخواه در موجودیت های مختلف سیستم اعم از فاکتور، فرم، پرداخت و ...
قابلیت ارسال مجدد ایمیل بر اساس برنامه های تبلیغاتی اجرا شده
قابلیت اتصال به کمپین های تعریف شده
قابلیت ایجاد ایمیل با متن و عنوان سفارشی
قابلیت رصد ایمیل¬های ارسالی بر اساس "تحویل در Inbox " ، "خوانده شده" و "کلیک شده بر روی متن انتخابی"
قابلیت ایجاد لینک های سفارشی با قابلیت رصد کلیک بر روی آن¬ها به تفکیک مخاطبان
قابلیت نمایش گزارشات تحلیلی و لیست به تفکیک مخاطب
قابلیت ایجاد گروه هدف از لیست ارسال
قابلیت ارسال مجدد ایمیل با توجه به وضعیت تحویل
قابلیت گزارش¬گیری بر روی اثربخشی، درصد پوشش و درصد موفقیت
قابلیت تحلیل نتایج ارسال و ارائه پیشنهاد مقتضی بر اساس درصد دسترسی و درصد پوشش
قابلیت نمایش وضعیت ایمیل های ارسالی بصورت نموداری
قابلیت ارسال خبرنامه متناظر با گروه هدف
قابلیت ایجاد رویدادهای مختلف بر اساس تاریخ¬ها و مناسبت¬های انتخابی
قابلیت نمایش لیست ارسالی و دریافتی
قابلیت اضافه شدن سوابق در پروفایل مشتری بصورت خودکار