مشاوره رایگان 021-49714
شروع 30 روز استفاده رایگان

30 روز استفاده رایگان از نرم‌افزار CRM پیام‌گستر

مشاهده کنید که این سیستم چگونه خدمات و کسب و کار شما را سازماندهی می کند

دریافت CRM رایگان

مدیریت فروش با نرم افزار CRM پیام گستر

در راستای ثبت بهینه عملیات فروش، مدیریت زمان و هزینه در پردازش درخواست ها و اعمال سیاست های کنترلی، بهره گیری از یک سیستم جامع الزامی است. مدیریت فروش پیام گستر، علاوه بر مکانیزه نمودن عملیات فروش، دسترسی به اطلاعات و سوابق یکپارچه مالی مرتبط با هر مخاطب را تسهیل نموده و با تبادل اطلاعات با انبارها، بستری جهت تصمیم سازی، برنامه ریزی و در نهایت توسعه فروش ایجاد می نماید. همچنین طراحی انواع فاکتور رسمی، پیش فاکتور فروش را با مشخصات و فرمول محاسباتی متناسب تسهیل می نماید.

ویژگی ها

قابلیت صدور پیش فاکتور و فاکتور
قابلیت تعریف محصول
قابلیت تعریف انبار بر اساس تعداد
قابلیت تعریف هزینه خرید محصول، فروش محصول و پورسانت
قابلیت گروه بندی محصول بصورت درختی و بدون محدودیت در تعداد سطح
قابلیت نمایش موجودی انبار در فاکتور و پیش فاکتور و کسر خودکار موجودی انبار با تأیید فاکتور
قابلیت تخصیص خودکار شماره یکتا برای هر پیش فاکتور / فاکتور
قابلیت تعریف شماره دلخواه برای شروع شماره گذاری
قابلیت تعریف مجوزحذف یا ویرایش پیش فاکتور/ فاکتور تا زمان مشخص شده
قابلیت محدود کردن ویرایش پیش فاکتور/ فاکتور به کاربران چرخه کاری اعمال شده
قابلیت محدود کردن مشاهده پیش فاکتور/ فاکتور به کاربر ایجاد کننده
قابلیت تعریف الزام برای تأیید یا رد فاکتور / پیش فاکتور
قابلیت تعریف امضا
قابلیت تخصیص شماره یکتا به هر مشتری بعد از تأیید فاکتور/ پیش فاکتور
قابلیت مشخص کردن درصد مالیات محاسبه شده برای هر نوع فاکتور / پیش فاکتور
قابلیت همسان سازی شماره گذاری انواع فاکتور از مرجع یکسان
قابلیت تعریف مجوز برای اعمال تغییرات در مجموع تخفیف یا مالیات فاکتور / پیش فاکتور بصورت دستی
قابلیت اضافه کردن فیلد به ردیف های فاکتور
قابلیت تعریف فرمول (چهار عمل اصلی) بر اساس فیلد های فاکتور/ پیش فاکتور برای محاسبه تعداد یا مبلغ کل
قابلیت تعریف قالب نمایش چاپی فاکتور / پیش فاکتور
قابلیت شخصی سازی فاکتور / پیش فاکتور با ایجاد انواع فیلدهای دلخواه
قابلیت صدور فاکتور/ پیش فاکتور از روی پیش فاکتور صادر شده
قابلیت اطلاع رسانی سیستماتیک تأیید یا رد فاکتور / پیش فاکتور به کاربر ایجاد کننده
قابلیت تعریف چرخه کاری متناظر با فاکتور / پیش فاکتور
قابلیت تعریف الزام به تأیید مجدد بعد از ویرایش
قابلیت گزارش گیری از وضعیت فاکتور / پیش فاکتور
قابلیت جستجو میان فاکتور / پیش فاکتور و ایجاد فیلترهای مختلف و ذخیره آنها