مشاوره رایگان 021-49714
شروع 30 روز استفاده رایگان

30 روز استفاده رایگان از نرم‌افزار CRM پیام‌گستر

مشاهده کنید که این سیستم چگونه خدمات و کسب و کار شما را سازماندهی می کند

دریافت CRM رایگان

ماژول اتصال مجدد به اپراتور نرم افزار CRM پیام گستر

صف‌های عمومی را خلوت کنید و تجربه بهتری برای مشتریان خود خلق کنید. با استفاده از ماژول ارتباط مجدد مستقیم، زمانیکه به هر دلیل تماس با مشتری قطع گردد یا اینکه مشتری می‌بایست کاری را سمت خود انجام دهد، در صورت تماس مجدد مشتری بدون نیاز به انتظار در صف‌های تماس و یا انتخاب اپراتور، به صورت خودکار به اپراتوری که پیشتر با وی در حال تماس بوده‌است اتصال می‌یابد. ماژول ارتباط مجدد براساس تنظیمات و یا سفارش مشتری به صورت هوشمند عمل می‌نماید. به عنوان مثال تا زمانیکه درخواست مشتری حل نشده باشد و یا اینکه زمان معینی از آخرین تماس مشتری نگذشته باشد وی را به همان اپراتور وصل می‌نماید. در صورت تغییر نیاز مشتری و یا در صورت عدم حضور اپراتور پاسخگو، سیستم به صورت هوشمند مشتری را مستقیماً به بهترین جایگزین اپراتور پیشین وصل می‌نماید.

ویژگی های ماژول اتصال مجدد به اپراتور نرم افزار CRM پیام گستر

اتصال مشتری به اپراتور مناسب در صورت تماس مجدد وی پس از قطع تماس
تشخیص هوشمند اپراتور پاسخگو در صورت تماس مجدد مشتری
آخرین اپراتور پاسخگو
اپراتور تخصصی براساس آخرین درخواست مشتری (باشگاه)
اپراتور مرتبط با کارتابل مشتری(باشگاه)
امکان تعریف شاخص‌های تشخیص اتصال مستقیم براساس زمان، درخواست باز، تمایل مشتری
امکان درخواست مشتری جهت تماس از سمت شرکت پیرو تماس قطع شده (ماژول درخواست تماس)