مشاوره رایگان 021-49714
شروع 30 روز استفاده رایگان

30 روز استفاده رایگان از نرم‌افزار CRM پیام‌گستر

مشاهده کنید که این سیستم چگونه خدمات و کسب و کار شما را سازماندهی می کند

دریافت CRM رایگان

مدیریت دریافت و پرداخت نرم افزار CRM پیام گستر

با توجه به ضرورت مکانیزه نمودن ارتباطات مالی و فروش، کنترل وضعیت مالی هر مشتری از حیث بدهکاری، بستانکاری و معوقات پرداختی بصورت غیرمکانیزه پیچیده و زمان بر می باشد. مدیریت دریافت ها و پرداخت های پیام گستر با به حداقل رساندن خطاهای رایج، اطلاعات جامع از چرخه مالی مشتری را فراهم می آورد. همچنین نرم افزار CRM پیام گستر امکان ثبت و مدیریت دریافتهای متناظر با هر فروش در سوابق مالی مشتریان و یا پرداخت های متناظر با هر خرید از تأمین کنندگان را ایجاد می نماید.

چرا که ؛ پس از هر مراوده مالی با مشتری و یا تامین کننده، لازم است تا اطلاعات مربوط به دریافتی ها و یا پرداختی ها تجمیع شود تا دسترسی و مدیریت آنها سهل تر شود. از همین طریق امکان ثبت مراودات مالی به انحاء مختلف از قبیل نقد، چک، وام های بانکی و غیره به منظور دسته بندی بدهکاران و بستانکاران وجود دارد تا با جستجو میان آنها، دریافتی ها و پرداختی های شرکت دچار غفلت نشوند و حساب های همه ی مخاطبین بصورت شفاف زیر نظر باشند تا برای تسویه آنها در موعد مقرر اقدامات لازم انجام گیرد. همچنین در پرونده هر مخاطب میزان بدهکاری و یا بستانکاری به همراه سابقه تمام پرداختی ها یا دریافتی ها با جزئیات وجود دارد.