مشاوره رایگان 021-49714
شروع 30 روز استفاده رایگان

30 روز استفاده رایگان از نرم‌افزار CRM پیام‌گستر

مشاهده کنید که این سیستم چگونه خدمات و کسب و کار شما را سازماندهی می کند

دریافت CRM رایگان

مدیریت دریافت و پرداخت نرم افزار CRM پیام گستر

با توجه به ضرورت مکانیزه نمودن ارتباطات مالی و فروش، کنترل وضعیت مالی هر مشتری از حیث بدهکاری، بستانکاری و معوقات پرداختی بصورت غیرمکانیزه پیچیده و زمان بر می باشد. مدیریت دریافت ها و پرداخت های پیام گستر با به حداقل رساندن خطاهای رایج، اطلاعات جامع از چرخه مالی مشتری را فراهم می آورد. همچنین امکان ثبت و مدیریت دریافتهای متناظر با هر فروش در سوابق مالی مشتریان و یا پرداخت های متناظر با هر خرید از تأمین کنندگان را ایجاد می نماید.