مدیریت لیست قیمت ها در نرم افزار CRM پیام گستر

انعطاف پذیری و پشتیبانی از سناریوهای پیشنهاد قیمت سفارشی بر اساس شاخص های موردنظر و متناسب با نیاز سازمان، مستلزم وجود لیست های قیمت متفاوت می باشد. نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) پیام گستر، با تکیه بر ویژگی های منحصربفرد این ماژول، با سفارشی سازی لیست قیمت برای نیازمندی های هر کسب و کار، ارتباطات معناداری را میان بخش های مختلف سیستم برقرار می نماید و پاسخگویی سریع به نیاز مشتریان را ممکن می سازد.

ویژگی ها

قابلیت تعریف لیست های قیمت متفاوت برای خرید چکی (مدت دار)، نقدی، نمایندگی و ...
قابلیت انتخاب لیست قیمت دلخواه جهت صدور فاکتور/ پیش فاکتور متناسب با نوع مشتری
قابلیت تخصیص لیست قیمت مشخص به هر کلاس مشتری
قابلیت تعریف سیاست گذاری عددی یا درصدی (کاهشی یا افزایشی) در هر لیست قیمت
قابلیت تعریف لیست قیمت برای هر محصول