مشاوره رایگان 021-49714
شروع 30 روز استفاده رایگان

30 روز استفاده رایگان از نرم‌افزار CRM پیام‌گستر

مشاهده کنید که این سیستم چگونه خدمات و کسب و کار شما را سازماندهی می کند

دریافت CRM رایگان

ماژول نظرسنجی/مسابقه/پاسخگوی خودکار نرم افزار CRM پیام گستر

نظر به اینکه تعاملات ویژه و کارساز با مخاطبان با هدف آگاهی از نظرات، افزایش مشارکت آن ها و توسعه کانال های همراهی، مؤکد ارزش مشتریان در کسب و کارهای امروزی می باشد، اجرای طرح های نظرسنجی هوشمند، قرعه کشی ها و مسابقات، در زمان مناسب، در ارتقاء رضایت مشتریان تأثیر بسزایی خواهد داشت. همچنین در راستای برقراری ارتباط مستمر و مؤثر، پیام کوتاه بعنوان در دسترس ترین ابزار ارتباطی، مطلوب-ترین روش جهت اجرایی نمودن برنامه های مذکور، شناخته شده است. نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) پیام گستر با تکیه بر ویژگی های منحصربفرد این ماژول و اطلاعات مناسب جهت برقراری ارتباطات دوسویه، برگزاری مسابقات، اجرای طرح های نظرسنجی و قرعه کشی را تسهیل نموده و بستر لازم جهت تحلیل رفتار مخاطبان و جهت گیری های آتی را فراهم می نماید.

ویژگی ها

قابلیت برگزاری نظرسنجی پیامکی با قابلیت تعیین زمان و ساعت اجرا و ارتباط با کمپین مرتبط
قابلیت تعریف پیام های متناسب جهت پاسخ به نظرات دریافتی
قابلیت تعریف پیام تأییدیه دریافت
قابلیت محدود کردن تعداد شرکت کنندگان با ارسال دعوت نامه و یا تعیین تعداد مشخص
قابلیت برگزاری مسابقات پیامکی با قابلیت تعیین زمان و ساعت اجرای مسابقه و ارتباط با کمپین مرتبط
قابلیت تعریف پیام های متناسب جهت پاسخ به گزینه های دریافتی
قابلیت محدود کردن تعداد برندگان یا انتخاب برنده از میان ارسال کنندگان پاسخ های صحیح
قابلیت محدود کردن تعداد شرکت کنندگان با ارسال دعوت نامه و یا تعیین تعداد مشخص
قابلیت تعریف پیام تأییدیه دریافت
قابلیت برگزاری قرعه کشی
قابلیت تعریف پیام های متناسب با هر پیام دریافتی و متناسب با نوع ارتباط مخاطب