ماژول باشگاه مشتریان تلفنی نرم افزار CRM پیام گستر

• امکان شناسایی مشتری براساس شماره تماس • امکان دریافت شماره مشتری • امکان دریافت رمز مشتری • امکان تغییر رمز مشتری