مشاوره رایگان 021-49714
شروع 30 روز استفاده رایگان

30 روز استفاده رایگان از نرم‌افزار CRM پیام‌گستر

مشاهده کنید که این سیستم چگونه خدمات و کسب و کار شما را سازماندهی می کند

دریافت CRM رایگان

ماژول باشگاه مشتریان تلفنی نرم افزار CRM پیام گستر

• امکان شناسایی مشتری براساس شماره تماس • امکان دریافت شماره مشتری • امکان دریافت رمز مشتری • امکان تغییر رمز مشتری