مشاوره رایگان 021-49714
شروع 30 روز استفاده رایگان

30 روز استفاده رایگان از نرم‌افزار CRM پیام‌گستر

مشاهده کنید که این سیستم چگونه خدمات و کسب و کار شما را سازماندهی می کند

دریافت CRM رایگان

ماژول حکم سازمانی نرم افزار CRM پیام گستر

یکی از نقاط قوت نرم افزار پیام گستر پشتیبانی فرآیندهای اتوماسیون اداری در قالب چرخه های کاری میباشد. در همین راستا با بهره گیری از این ماژول امکان تعیین نقش های مختلف سازمانی ، ایجاد سمت و دپارتمان و تعیین سطوح دسترسی به هر نقش سازمانی فراهم میشود. در قالب امکانات حکم سازمانی، مدیریت ارجاعات میتواند بر اساس حکم های سازمانی نیز صورت بگیرد.

دسترسی های هر فرد به امور گوناگون در سازمان ها مبتنی بر چند متغیر قابل دسته بندی است. ممکن است این دسترسی ها به صورت فرد به فرد داده شود یا ممکن است این دسترسی ها به صورت تیم به تیم تفویض شود. اما هیچکدام از این دسته بندی ها بصورت کامل در سازمان های بزرگ قابل پیاده سازی نمی باشد چرا که اشکالاتی از قبیل غیر قابل همپوشانی بودن برخی دسترسی ها در واحد ها و افراد وجود دارد. اما راه سومی وجود دارد که محصول حکم های سازمانی پیام گستر آن را ارائه می کند.

با کمک این محصول، دسترسی ها مبتنی بر سمت ها و احکام سازمانی (roll base) داده می شوند چون حتی در تیم ها نیز همه ی افراد دسترسی های مشابهی با هم ندارند. بدین ترتیب حتی اگر افراد در سمت ها عوض شوند، دسترسی های مربوط به آن سمت بطور کامل در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. همچنین در زمانی که فرد مذکور در دسترس نباشد امکان تخصیص جانشین برای آن سمت وجود دارد تا تمام دسترسی ها به فرد دوم منتقل شود و امور مربوطه به بعد موکول نشوند.