مشاوره رایگان 021-49714
شروع 30 روز استفاده رایگان

30 روز استفاده رایگان از نرم‌افزار CRM پیام‌گستر

مشاهده کنید که این سیستم چگونه خدمات و کسب و کار شما را سازماندهی می کند

دریافت CRM رایگان

ماژول حکم سازمانی نرم افزار CRM پیام گستر

یکی از نقاط قوت نرم افزار پیام گستر پشتیبانی فرآیندهای اتوماسیون اداری در قالب چرخه های کاری میباشد. در همین راستا با بهره گیری از این ماژول امکان تعیین نقش های مختلف سازمانی ، ایجاد سمت و دپارتمان و تعیین سطوح دسترسی به هر نقش سازمانی فراهم میشود. در قالب امکانات حکم سازمانی، مدیریت ارجاعات میتواند بر اساس حکم های سازمانی نیز صورت بگیرد.