مشاوره رایگان 021-49714
شروع 30 روز استفاده رایگان

30 روز استفاده رایگان از نرم‌افزار CRM پیام‌گستر

مشاهده کنید که این سیستم چگونه خدمات و کسب و کار شما را سازماندهی می کند

دریافت CRM رایگان

ماژول نظرسنجی اپراتور نرم افزار CRM پیام گستر

از مخاطبان خود بخواهید که اپراتورها را ارزیابی نمایند. براساس ارزیابی‌ها اقدام نمایید و در عمل نشان‌دهید که به نظر مشتری ارج می‌نهید. اطلاعات واقعی را مبنای ارزیابی و کارایی سازمان خود قرارداده و همیشه در حال بهبود خدمات خود باشید. ماژول نظرسنجی اپراتور این امکان را برای تماس‌گیرندگان فراهم‌ می‌نماید که پس از پایان تماس یا در هر زمان در حین تماس اقدام به ارزیابی و اعلام نظر راجع به اپراتور بنمایند.

ویژگی های ماژول نظرسنجی اپراتور نرم افزار CRM پیام گستر

امکان دریافت نظرسنجی از کیفیت پاسخ‌گویی اپراتور پس از اتمام تماس اپراتور
امکان توقف مکالمه توسط تماس‌گیرنده و انجام ارزیابی در حین تماس با اپراتور
امکان تعریف بازه‌ای سطوح کیفیت و دریافت سطح رضایتمندی از مشتریان
امکان اقدام پیرو سطح کیفیت اظهارشده توسط مشتری ( اتصال به اپراتور یا صف دیگر، ارسال پیام، ایجاد پرونده، ارسال پیام به کاربر، دپارتمان، گروه )
گزارش نظرسنجی از اپراتورها و ویجت وضعیت رضایت (وضعیت رضایت از اپراتور، وضعیت رضایت از تیم، سمت‌ و دپارتمان و...)
امکان ثبت کلام مشتری پس از ارزیابی (صندوق صوتی ارزیابی)