مشاوره رایگان 021-49714
شروع 30 روز استفاده رایگان

30 روز استفاده رایگان از نرم‌افزار CRM پیام‌گستر

مشاهده کنید که این سیستم چگونه خدمات و کسب و کار شما را سازماندهی می کند

دریافت CRM رایگان

ماژول مدیریت انواع فاکتور خرید نرم افزار CRM پیام گستر

پوشش روش های متفاوت خرید، مستلزم انعطاف پذیری در روش های ثبت و پردازش عملیات خرید می باشد. نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) پیام گستر با تکیه بر ویژگی های منحصر بفرد این ماژول، طراحی انواع فاکتور/ پیش-فاکتور خرید را با مشخصات و فرمول محاسباتی متناسب، تسهیل می نماید..

ویژگی ها

قابلیت تعریف فیلد های متفاوت برای انواع فاکتور / پیش فاکتور
قابلیت تعریف فرمول محاسباتی هر نوع از فاکتور بصورت مجزا
قابلیت تعریف چرخه های کاری متناظر با هر نوع فاکتور / پیش فاکتور
قابلیت چاپ انواع فاکتور / پیش فاکتور با قالب های نمایشی دلخواه