ماژول مدیریت انواع فاکتور خرید نرم افزار CRM پیام گستر

پوشش روش های متفاوت خرید، مستلزم انعطاف پذیری در روش های ثبت و پردازش عملیات خرید می باشد. نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) پیام گستر با تکیه بر ویژگی های منحصر بفرد این ماژول، طراحی انواع فاکتور/ پیش-فاکتور خرید را با مشخصات و فرمول محاسباتی متناسب، تسهیل می نماید..

ویژگی ها

قابلیت تعریف فیلد های متفاوت برای انواع فاکتور / پیش فاکتور
قابلیت تعریف فرمول محاسباتی هر نوع از فاکتور بصورت مجزا
قابلیت تعریف چرخه های کاری متناظر با هر نوع فاکتور / پیش فاکتور
قابلیت چاپ انواع فاکتور / پیش فاکتور با قالب های نمایشی دلخواه