مشاوره رایگان 021-49714
شروع 30 روز استفاده رایگان

30 روز استفاده رایگان از نرم‌افزار CRM پیام‌گستر

مشاهده کنید که این سیستم چگونه خدمات و کسب و کار شما را سازماندهی می کند

دریافت CRM رایگان

ماژول مدیریت انواع فاکتور فروش نرم افزار CRM پیام گستر

انعطاف پذیری در مقابل روش های متفاوت فروش، مستلزم پوشش کلیه روش های ثبت و پردازش عملیات فروش می-باشد. نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) پیام گستر با تکیه بر ویژگی های منحصربفرد این ماژول، طراحی انواع فاکتور رسمی فروش، پیش فاکتور و ... با مشخصات و فرمول محاسباتی متناسب، تسهیل می نماید.

ویژگی ها

قابلیت تعریف فیلدهای متفاوت برای انواع فاکتور / پیش فاکتور
قابلیت تعریف فرمول محاسباتی هر نوع از فاکتور بصورت مجزا
قابلیت تعریف مالیات برای هر نوع فاکتور
قابلیت تعریف چرخه های کاری متناظر با هر نوع فاکتور / پیش فاکتور
قابلیت چاپ انواع فاکتور / پیش فاکتور با قالب های دلخواه نمایشی