مشاوره رایگان 021-49714
شروع 30 روز استفاده رایگان

30 روز استفاده رایگان از نرم‌افزار CRM پیام‌گستر

مشاهده کنید که این سیستم چگونه خدمات و کسب و کار شما را سازماندهی می کند

دریافت CRM رایگان

مدیریت کمپین‌های تبلیغاتی در نرم افزار CRM پیام گستر

کمپین های تبلیغاتی با هدف برقراری ارتباط با بازار هدف کسب و کارها و رشد نام تجاری، برنامه ریزی و اجرا می گردد. تهیه محتوای مناسب، انتخاب زمان اجرای کمپین و گزینش بهترین رسانه، مستلزم دستیابی به داده مناسب و استفاده از ابزار کارا می باشد که میزان اثربخشی و بازگشت سرمایه را تحت تأثیر قرار می دهد. استفاده از ماژول مدیریت کمپین های تبلیغاتی نرم افزار پیام گستر برنامه ریزی، اجرا و پایش کمپین های موردنظر را تسهیل کرده و یکپارچگی برنامه های تبلیغاتی را فراهم می آورد. همچنین فعالیت های تبلیغاتی انجام شده با توجه به هزینه های کمپینهای تبلیغاتی را میتوان مشاهده نمود.

ویژگی ها

قابلیت ثبت تماس گیرنده جدید و ایجاد پرونده بصورت خودکار
قابلیت ایجاد پرونده بصورت خودکار برای ایمیل های ثبت نشده
قابلیت ایجاد پرونده بصورت خودکار برای فکس های دریافتی
قابلیت ایجاد پرونده بصورت خودکار برای پیام های کوتاه دریافتی
قابلیت انتخاب دسته متناسب برای آدرس دهی به مخاطب جدید متناظر با رسانه ورودی