مدیریت کمپین‌های تبلیغاتی در نرم افزار CRM پیام گستر

یک کمپین تبلیغاتی با هدف برقراری ارتباط با بازار هدف کسب و کارها و رشد نام تجاری، برنامه ریزی، پیاده-سازی و اجرا می گردد. تهیه محتوای مناسب، انتخاب زمان اجرای کمپین و گزینش بهترین رسانه، مستلزم دستیابی به داده مناسب و استفاده از ابزار کارا می باشد و میزان اثربخشی و بازگشت سرمایه را تحت تأثیر قرار می دهد. نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) پیام گستر با تکیه بر خصوصیات منحصربفرد این ماژول، برنامه ریزی، اجرا و پایش کمپین های موردنظر را تسهیل کرده و یکپارچگی و انسجام برنامه های تبلیغاتی را فراهم آورده و اعتبار نام تجاری کسب و کار را افزایش می دهد.

ویژگی ها

قابلیت ثبت تماس گیرنده جدید و ایجاد پرونده بصورت خودکار
قابلیت ایجاد پرونده بصورت خودکار برای ایمیل های ثبت نشده
قابلیت ایجاد پرونده بصورت خودکار برای فکس های دریافتی
قابلیت ایجاد پرونده بصورت خودکار برای پیام های کوتاه دریافتی
قابلیت انتخاب دسته متناسب برای آدرس دهی به مخاطب جدید متناظر با رسانه ورودی