مشاوره رایگان 021-49714
شروع 30 روز استفاده رایگان

30 روز استفاده رایگان از نرم‌افزار CRM پیام‌گستر

مشاهده کنید که این سیستم چگونه خدمات و کسب و کار شما را سازماندهی می کند

دریافت CRM رایگان

ماژول بانک جامع اطلاعاتی در نرم افزار CRM پیام گستر

نرم افزار پیام گستر به منظور تسهیل فرآیند بازاریابی، یک بانک اطلاعاتی به روز و دسته بندی شده بر اساس حوزه های کاری کسب و کارهای ایرانی تهیه را در اختیار مشریان خود قرار میدهد. کسب و کار های موجود در این بانک مقاصد خوبی برای فرآیندهای بازاریابی دیجیتال مانند ایمیل مارکتینگ، SMS مارکتینگ و فرآیندهای سنتی بازاریابی مانند تماس و فکس مارکتینگ می باشند. پیام گستر میتواند چندین بانک اطلاعاتی شامل فهرست مشاغل، اطلاعات پزشکان، شماره های تلفن به تفکیک هر منطقه و غیره در اختیار شرکت ها قرار دهد تا در ابتدای استفاده از نرم افزار، دیتابیس جامعی از مخاطبین مرتبط به کسب و کار خود را در دست داشته باشند و به این ترتیب توانایی مارکتینگ اولیه را تا زمان جمع آوری بانک اطلاعاتی مخصوص خود از دست ندهند.

ویژگی ها

دسترسی به بانک فهرست مشاغل اول شامل اطلاعات 230 هزار کسب و کار در قالب 1500 دسته بندی به عنوان یک بانک جامع از مشتریان بالقوه (سرنخ فروش)
موبایل کلان شهر تهران به تفکیک مناطق پستی
40 میلیون شماره موبایل ایرانیان به تفکیک 600 شهر ایران
45 هزار موبایل مدیران ایرانی به تفکیک استان
40 هزار موبایل پزشکان به تفکیک تخصص