ماژول اعلام اپراتور پاسخگو نرم افزار CRM پیام گستر

قبل از اتصال تماس، اپراتور پاسخگوی تلفن را به مشتری خود معرفی نموده و حس حرفه‌ای بودن و مسئولیت‌پذیری را به مشتریان خود منتقل نمایید. ماژول اعلام اپراتور پاسخگو به صورت متمرکز مدیریت عناوین اپراتورها جهت اعلام به تماس گیرندگان بر عهده دارد. در بستر گردش‌کارهای پویا و هوشمند مرکز تماس این ماژول این امکان را می‌دهد که با کمترین سربار مدیریت و تنظیم، عناوین و نقش‌های اپراتورهای پاسخ‌گو به تماس‌گیرندگان اعلام‌ شود و مسئولیت‌پذیری و تعهد سازمان نمایش داده‌شده و تجربه انسانی‌تری برای مشتریان فراهم ‌گردد.

ویژگی های ماژول اعلام اپراتور پاسخگو نرم افزار CRM پیام گستر

امکان فعال و غیر فعال کردن معرفی اپراتور بر روی داخلی‌ها، صف‌ها و...
امکان فعال و غیر فعال کردن معرفی اپراتور در کنار سایر ماژول‌ها ( به عنوان مثال چنانچه ماژول تماس مجدد فعال باشد دیگر اپراتور معرفی نشود.)
امکان تنظیم معرفی با استفاده از نام، سمت، کد یا به صورت ترکیبی