ماژول تصمیم براساس اطلاعات جغرافیایی شماره تماس (Powered by ALOVOIP) نرم افزار پیام CRM گستر

تماس‌گیرندگان ثبت‌شده در سیستم یا ناشناس را براساس کد پیش‌شماره، کد منطقه و... به مسیر مناسب هدایت بنمایید. به عنوان مثال تماس‌گیرندگان از شهرستان‌ها به مدیریت امور شهرستان و تماس گیرندگان منطقه ۱ را به کارشناس مربوط به شمال تهران متصل نمایید