مشاوره رایگان 021-49714
شروع 30 روز استفاده رایگان

30 روز استفاده رایگان از نرم‌افزار CRM پیام‌گستر

مشاهده کنید که این سیستم چگونه خدمات و کسب و کار شما را سازماندهی می کند

دریافت CRM رایگان

ماژول تصمیم براساس مشخصه تماس‌گیرنده نرم افزار CRM پیام گستر

مشتری خود را بشناسید و براساس ویژگی‌های او بهترین تجربه خدمت را برای وی فراهم نمایید. مسیر و هدایت تماس را براساس انواع ویژگی‌های مشتری نظیر جنسیت، منطقه، کلاس مشتری و... تعیین نمایید. مشخصه‌های هویت به صورت پیش‌فرض و قابل تعریف توسط سازمان می‌باشند. هویت مشتری از طریق شماره تماس وی یا پس از دریافت شماره مشتری مشخص می‌گردد و در مسیر برنامه تماس می‌توان براساس ویژگی‌های وی تصمیم‌گیری نمود.

ویژگی های ماژول تصمیم براساس مشخصه تماس‌گیرنده نرم افزار CRM پیام گستر

امکان استفاده از مشخصه‌های پیش‌فرض یا تعریف مشخصه‌ها توسط مدیر سیستم
امکان تصمیم‌گیری در پلن تماس براساس مقادیر ویژگی‌های مشتری