مدیریت قراردادها

پیچیدگی های مدیریت قراردادها در هر کسب و کار وابسته به تنوع قراردادها، تعداد آن ها و فرایندهای متناظر با هر یک می باشد. دسترسی سریع و آسان به اطلاعات قراردادها با وجود انواع الحاقیه و متمم و همچنین دریافت گزارشات مدیریتی با اهداف مشخص، این حوزه را به یکی از کلیدی ترین بخش ها در سازمان ها بدل کرده است. نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) پیام گستر با تکیه بر ویژگی های منحصربفرد این ماژول، با دستیابی به انواع قراردادها، دریافت گزارشات تحلیلی روی آیتم های متناظر هر قرارداد، مدیریت کارای امور مالي، اداري و اطلاعاتي قراردادها و به تبع آن کاهش هزینه ها و خطاها را مسیر می نماید.

ویژگی ها

قابلیت تعریف انواع قرارداد
قابلیت شخصی سازی قراردادها با اضافه کردن فیلدهای دلخواه
قابلیت تفکیک جنبه قرارداد به مالی یا حقوقی
قابلیت تخصیص خودکار شماره یکتا برای هر قرارداد با امکان تخصیص شماره پس از تأیید
قابلیت تعریف شماره دلخواه برای شروع شماره گذاری
قابلیت تعریف مجوزحذف یا ویرایش قرارداد تا زمان مشخص شده
قابلیت تعریف چرخه کاری متناظر با قرارداد
قابلیت محدود کردن ویرایش قرارداد به کاربران چرخه کاری اعمال شده
قابلیت محدود کردن مشاهده قرارداد به کاربر ایجاد کننده
قابلیت تعریف الزام برای تأیید یا رد قرارداد
قابلیت تعریف الزام به تأیید مجدد بعد از ویرایش
قابلیت اطلاع رسانی سیستماتیک تأیید قرارداد به کاربر ایجاد کننده
قابلیت تعریف امضا
قابلیت تخصیص شماره یکتا به هر مشتری بعد از تأیید قرارداد
قابلیت گزارش گیری از وضعیت قرارداد
قابلیت جستجو در متن قراردادها و ایجاد فیلترهای مختلف و ذخیره آنها
قابلیت تعریف الزام به داشتن نوع قرارداد
قابلیت تعریف الزام به تمدید نوع قرارداد
قابلیت تعریف قالب نمایش چاپی قرارداد