مشاوره رایگان 021-49714
شروع 30 روز استفاده رایگان

30 روز استفاده رایگان از نرم‌افزار CRM پیام‌گستر

مشاهده کنید که این سیستم چگونه خدمات و کسب و کار شما را سازماندهی می کند

دریافت CRM رایگان

ماژول رویداد تماس نرم افزار CRM پیام گستر

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) پیام گستر با قابلیت برقراری ارتباط با کلیه مراکز تماس VoIP و سانترال قابلیتی را ارائه میدهد که پس از هر تماس دریافتی از طرف مخاطبین، یک پیامک دلخواه مانند تشکر بابت تماس برای ایشان ارسال گردد . همچنین این قابلیت وجود دارد که پس از هر تماس ورودی توسط مشتری یک فرم نظرسنجی بابت تماس در کارتابل اپراتور مربوطه ایجاد شود. در صورت اهمیت تماس های ورودی در مجموعه شما این امکان ارزش بالایی را ایجاد می نماید.