مشاوره رایگان 021-49714
شروع 30 روز استفاده رایگان

30 روز استفاده رایگان از نرم‌افزار CRM پیام‌گستر

مشاهده کنید که این سیستم چگونه خدمات و کسب و کار شما را سازماندهی می کند

دریافت CRM رایگان

ماژول کلاس بندی مشتریان نرم افزار CRM پیام گستر

شناخت رفتار، توان مالی و پتانسیل فروش به مشتریان یکی از قابلیت های مهم و سود آور نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان پیام گستر است. در سیستم کلاس بندی مشتریان، نرم افزار به صورت خودکار بر اساس پارامترهایی از پیش تعیین شده به مشتریان کلاس یا سطح می دهد. همچنین می توانید بر اساس رفتار مشتریان اقدام به ثبت امتیاز به صورت خودکار نموده و رویدادهایی همچون ثبت نام در باشگاه مشتریان یا خرید محصول امتیازی را برای مشتریان به ارمغان خواهد آورد. در صورت تحقق یک سقف یا پله امتیازی، نرم افزار اقدام به پردازش فرایند ارائه امتیازات در قالب تخفیف به مشتری نموده و همچنین نرم افزار به صورت خودکار پس از اینکه مشتری به سطوح از پیش تعیین شده برسد اطلاع رسانی های لازم را انجام داده تا مشتری نسبت به خرید بیشتر ترغیب شود.

ویژگی ها

قابلیت تعریف کلاس های مختلف برای مشتریان بر اساس میزان خرید آنها متناسب با بازه های زمانی انتخابی
قابلیت اعمال تخفیف های سیستمی بر اساس کلاس هر مشتری در فاکتورهای آتی
قابلیت استفاده از لیست قیمت های متفاوت، متناسب با کلاس مشتری
قابلیت نمایش کلاس هر مشتری در پروفایل
قابلیت جستجو بر اساس کلاس مشتری
قابلیت تعریف سیاست گذاری های ارتباطی بر اساس کلاس مشتری