مشاوره رایگان 021-49714
شروع 30 روز استفاده رایگان

30 روز استفاده رایگان از نرم‌افزار CRM پیام‌گستر

مشاهده کنید که این سیستم چگونه خدمات و کسب و کار شما را سازماندهی می کند

دریافت CRM رایگان

ماژول بررسی وضعیت قرارداد نرم افزار CRM پیام گستر

با استفاده از ماژول بررسی وضعیت قرارداد، می‌توان با توجه به وضعیت نوع قرارداد جاری با مشتری اقدام به هدایت تماس وی به اپراتور و یا اقدام مناسب نمود. به عنوان مثال چنانچه قرارداد مشتری در حال اتمام است می‌توان به وی اطلاع داد که می‌بایست اقدام به تمدید قرار خود نماید. یا اینکه در صورتیکه قرارداد مشتری منقضی شده باشد، می‌توان ضمن اطلاع رسانی به مشتری وی را جهت عقد قرارداد جدید به امور قراردادها اتصال داد.