ماژول مدیریت فرایندهای کاری سازمان (BPMS) نرم افزار CRM پیام گستر

پیش نیاز این ماژول، چرخه کاری می باشد. توسط این ماژول می توان تمامی فرایندهای درون و برون سازمانی را با ابزارهای گرافیکی مدل سازی نمود تا در نهایت به عنوان چرخه برای پیاده سازی وارد سیستم شوند.

  • یکپارچه شدن اقدامات به صورت یک نوار ابزار ساده.
  • تنظیم رنگ دکمه هایی که در یک فرم می تواند وجود داشته باشد.
  • قابلیت وارد کردن (Import) یک مدل یا چرخه از قبل طراحی شده.
  • قابلیت خروجی گرفتن (Export) یک مدل یا چرخه طراحی شده برای استفاده در نرم افزارهای دیگر و یا بایگانی آن‌ها.
  • امکان فعال کردن یک چرخه داخل چرخه دیگر به عنوان مثال به طور معمول افرادی که در نمایشگاه مراجعه دارند برای سازمان از اهمیت خاصی برخوردارند. فرض کنید دو چرخه با نام های «فرم نمایشگاه» و «فرصت» در سیستم تعریف می‌کنیم، ابتدا با پر کردن فرم نمایشگاه به صورت آنلاین توسط فرد اطلاعات او به صورت خودکار وارد CRM می‌شود سپس تماس کارشناس با فرد صورت گرفته و در صورت تمایل او برای کسب اطلاعات بیشتر کارشناس با زدن دکمه تایید داخل فرم چرخه فرصت را فعال کرده که در این بخش اطلاعات افراد به عنوان یک فرصت فروش برای ایجاد کمپین، یک بازار هدف خاص و یا حتی یک قرار ملاقات در سیستم ثبت می شود.