مشاوره رایگان 021-49714
شروع 30 روز استفاده رایگان

30 روز استفاده رایگان از نرم‌افزار CRM پیام‌گستر

مشاهده کنید که این سیستم چگونه خدمات و کسب و کار شما را سازماندهی می کند

دریافت CRM رایگان

ماژول مدیریت فرایندهای کاری کسب و کار (BPMS) نرم افزار CRM پیام گستر

فرآیند های سازمان ها به عنوان اصلی ترین قوانین یک سازمان و همچنین چشم انداز یک سازمان به آینده یکی از مهم ترین دغدغه های مدیران یک مجموعه می باشد. این رو پیام گستر توانسته با ماژول BPMS و در اختیار گذاشتن ابزار های گرافیکی و مدل سازی ساده این دغدغه را رفع که هر مجموعه ای با کمترین دانش نرم افزاری و آموزش های لازم بتواند فرآیند های خود را در پیام گستر پیاده سازی کند. بر این اساس شما میتوانید به کمک یک راهکار جامع BPMS مدیریت چرخه های کاری و تجاری خود را تسهیل بخشیده و آن را سفارشی سازی نمایید. 

مدیریت چرخه های کاری نرم افزار CRM پیام گستر، ابزاری قدرتمند، جهت طراحی، مدیریت و سیستماتیک نمودن فرآیندهای سازمانی می باشد که با قابلیت گسترش امکانات سیستم بر اساس نیازهای خاص اطلاعاتی سازمان، شخصی سازی نرم افزار و با هدف ارتباط با سایر سیستم ها و گزارش گیری، به صورت پویا فرآیندهای سازمانی را میسر می نماید.

در نرم افزار پیام گستر، مدیریت فرآیندها و سفارشی سازی گردش کار در سازمان از طریق فرم ها صورت می گیرد. ایجاد فرم های سفارشی در راستای پوشش فرایندهای خاص؛ با رویکرد داخلی ( مانند: ماموریت، مرخصی و...) و یا مرتبط با مشتری (درخواست تغییرات، درخواست خدمات و....) انجام می گردد. به طور کلی ویژگی های این ابزار عبارتند از:

 • قابلیت تعریف چرخه های کاری متناسب با هر یک از فرآیندهای مختلف در سازمان
 • قابلیت افزودن کارتابل نامحدود و متناسب با هر یک از فرآیندهای سازمان
 • قابلیت ارسال خودکار پیام های سیستمی به کاربر و مشتری در زمان ورود به کارتابل
 • قابلیت ایجاد پیگیری بر اساس زمان بندی تعریف شده برای هر کارتابل در سیستم یا از طریق رسانه های ارتباطی
 • قابلیت تعیین مسئول هر کارتابل با قابلیت ارجاع کار به کاربر، گروه یا کاربر انتخابی
 • قابلیت تخصیص کار به کارتابل های کاربران با روش های انتخابی متفاوت نظیر صف، کاربران حاضر و ...
 • قابلیت اعلام زمان پایان کارتابل به کاربر در سیستم یا از طریق رسانه های ارتباطی
 • قابلیت اعلام زمان بحرانی تعریف شده در کارتابل به مدیران در سیستم یا از طریق رسانه های ارتباطی
 • قابلیت تعریف سطح دسترسی در سطح فیلد برای مشاهده، ویرایش و یا عدم نمایش
 • قابلیت ارسال پیام های دلخواه با گذار از هر مرحله از فرآیند کاری به مشتری یا کاربر
 • قابلیت تعریف الزام به تکمیل، برای فیلدهای دلخواه، در هر کارتابل
 • قابلیت تعریف فرآیند با استفاده از ابزار طراحی گرافیکی
 • قابلیت تعریف ترتیب انجام کار بر روی نمودار کانبان
 • قابلیت تعریف فعالیت ارسال فکس، پیام کوتاه، ایمیل
 • قابلیت تعریف فعالیت تأیید یا رد آیتم
 • قابلیت تعریف فعالیت تأیید یا رد حواله
 • قابلیت تعریف فعالیت تصمیم
 • قابلیت تعریف فعالیت تخصیص مقدار
 • قابلیت تعریف فعالیت چاپ
 • قابلیت فراخوانی وب سرویس
 • قابلیت تعریف فعالیت انتظار
 • قابلیت تعریف نوع فعالیت