ماژول مدیریت چرخه های کاری نرم افزار CRM پیام گستر

مدیریت چرخه های کاری نرم افزار CRM پیام گستر، ابزاری قدرتمند، جهت طراحی، مدیریت و سیستماتیک نمودن فرآیندهای سازمانی می باشد که با قابلیت گسترش امکانات سیستم بر اساس نیازهای خاص اطلاعاتی سازمان، شخصی سازی نرم افزار و با هدف ارتباط با سایر سیستم ها و گزارش گیری، به صورت پویا فرآیندهای سازمانی را میسر می نماید. قوانین و شرایط خودتان را در کار وضع کنید و وظیفه درست را به فرد درست بسپارید. با ابزار مدیریت چرخه های کاری، روند و خروجی کار آنطور که می خواهید حاصل می شود. مدیریت فرآیندها و سفارشی سازی گردش کار در سازمان از طریق فرم ها صورت می گیرد. ایجاد فرم های سفارشی در راستای پوشش فرایندهای خاص؛ با رویکرد داخلی ( مانند: ماموریت، مرخصی و...) و یا مرتبط با مشتری (درخواست تغییرات، درخواست خدمات و....) و همچنین ثبت و گردش اطلاعات مورد نیاز سازمان و حفظ یکپارچگی فرآیند اطلاعاتی در سازمان، ضرورت دارد.

ویژگی ها

قابلیت تعریف چرخه های کاری متناسب با هر یک از فرآیندهای مختلف در سازمان
قابلیت اضافه کردن کارتابل های نامحدود و متناسب با هر یک از فرآیندهای سازمان
قابلیت ارسال خودکار پیام های سیستمی به کاربر و مشتری در زمان ورود به کارتابل
قابلیت ایجاد پیگیری بر اساس زمان بندی تعریف شده برای هر کارتابل در سیستم یا از طریق رسانه های ارتباطی
قابلیت تعریف مسئول هر کارتابل با قابلیت ارجاع کار به کاربر، گروه و یا کاربر انتخابی
قابلیت تخصیص کار به کارتابل های کاربران موجود با روش های انتخابی متفاوت نظیر صف، کاربران حاضر و ...
قابلیت اعلام زمان پایان کارتابل به کاربر در سیستم یا از طریق رسانه های ارتباطی
قابلیت اعلام زمان بحرانی تعریف شده در کارتابل به مدیران بالادستی در سیستم یا از طریق رسانه های ارتباطی
قابلیت تعریف سطح دسترسی در سطح فیلد برای مشاهده، ویرایش و یا عدم نمایش
قابلیت تعریف الزام به تکمیل، برای فیلدهای دلخواه، در هر کارتابل
قابلیت تعریف ترتیب انجام کار بر روی نمودار کانبان
قابلیت ارسال پیام های دلخواه با گذار از هر مرحله از فرآیند کاری به مشتری یا کاربر
قابلیت تعریف فعالیت تأیید یا رد آیتم
قابلیت تعریف فعالیت تأیید یا رد حواله
قابلیت تعریف فعالیت تصمیم
قابلیت تعریف فعالیت تخصیص مقدار
قابلیت تعریف فعالیت ارسال فکس، پیام کوتاه، ایمیل
قابلیت تعریف فعالیت چاپ
قابلیت فراخوانی وب سرویس
قابلیت تعریف فعالیت انتظار
قابلیت تعریف نوع فعالیت
قابلیت تعریف فرآیند با استفاده از ابزار طراحی گرافیکی

با توجه به اتمام ساعت کاری

جهت دریافت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در مورد خرید نرم افزار CRM فرم زیر راتکمیل نمایید، تا کارشناسان ما در اولین فرصت با شما تماس برقرار نمایند.