ماژول انتقال هوشمند تماس بر اساس تخصص نرم افزار CRM پیام گستر

با توجه به نیاز تخصصی مشتری وی را هوشمندانه به اپراتوری مناسب هدایت نمایید. براساس نیازهای مشتریان تخصص‌های لازم را تعریف نموده و به اپراتورها و تیم‌ها تخصیص دهید. همچنین برای مشتریان خاص خود کارشناس متخصص ویژه را مشخص نمایید. تخصص مورد نیاز مشتری یا از وی پرسیده می‌شود یا اینکه به صورت هوشمند از بستر تماس تشخیص داده‌ می‌شود. به عنوان مثال چنانچه مشتری شماره سفارش خود را وارد سیستم نموده‌باشد با توجه به نوع سفارش به کارشناس مرتبط اتصال می‌یابد. یا اینکه چنانچه اپراتور پاسخ‌دهنده در پشت صحنه مشخص نماید که مشتری نیازمند آموزش است تماس به صورت خودکار به کارشناس آموزش انتقال داده می‌شود. ماژول‌های دیگر نرم‌افزار نیز می‌توانند با استفاده از اطلاعات تخصص رفتار مناسب با نیاز مشتری را ارائه دهند. به عنوان مثال چنانچه تماس مجدد از مشتری در بازه‌ی زمانی مشخص دریافت‌شود می‌توان وی را به صورت خودکار به تیم تخصصی بر اساس تخصص مورد نیاز وی در آخرین تماس متصل نمود.

ویژگی ها

امکان تعریف انواع تخصص‌ها و دپارتمان‌های تخصصی متناظر با نیازمندیهای مشتریان سازمان
امکان مدیریت و تخصیص تخصص‌ها به اپراتورها و تیم‌های سازمان
امکان تعریف کارشناسان تخصصی برای مشتریان (کارشناس فروش، کارشناس پشتیبان...)
امکان دریافت نیاز تخصصی مشتری و یا تشخیص هوشمند تخصص لازم براساس سوابق و تعاملات مشتریان با سیستم
گزارش، ویجت و تحلیل‌ براساس تخصص‌ها جهت نیازسنجی مشتریان

با توجه به اتمام ساعت کاری

جهت دریافت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در مورد خرید نرم افزار CRM فرم زیر راتکمیل نمایید، تا کارشناسان ما در اولین فرصت با شما تماس برقرار نمایند.