ماژول انتقال هوشمند تماس براساس مسئول جاری سفارش نرم افزار CRM پیام گستر

بسیاری از تماس‌های ورودی سازمان‌ها جهت پیگیری وضعیت سفارشات مشتریان می‌باشد. با استفاده از این ماژول شماره سفارش از مشتریان دریافت می‌شود و براساس آن، چرخه کاری مربوطه بازیابی و با توجه به مرحله رسیدگی به درخواست مشتری را به اپراتور مربوطه هدایت می‌شود. با استفاده از این ماژول زمانی‌که یک اپراتور اقدامات لازم را بر روی سفارش مشتری انجام می‌دهد و سفارش به کارتابل کارشناس بعدی ارجاع می‌شود، تماس نیز به صورت هوشمند به کارشناس بعدی هدایت می‌شود.

با توجه به اتمام ساعت کاری

جهت دریافت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در مورد خرید نرم افزار CRM فرم زیر راتکمیل نمایید، تا کارشناسان ما در اولین فرصت با شما تماس برقرار نمایند.