یکپارچه سازی با سیستم های مالی

محصول یکپارچه ساز نرم افزار CRM پیام گستر، در واقع به همگام سازی بخش های متعدد یک سازمان می پردازد. مخصوصا در صورتی که به اطلاعات و داده های مالی در بخش فروش نیاز باشد، این بستر می تواند با قابلیت تبادل یک طرفه یا دو طرفه با نرم افزارهای حسابداری ارتباط برقرار کند. یکپارچه سازی نرم افزار سی آر ام با نرم افزارهای مهم حسابداری چون سپیدار، پیوست، تدبیر و راهکاران، سرعت انتقال داده ها را افزایش می دهد و موجب جلوگیری از به وجود آمدن خطاهای سهوی می گردد.

بطور مثال برای سیستم مالی سپیدار:

ماژول همگام‌ساز سپیدار و پیام گستر، یک نرم‌افزار تکمیلی تولید‌شده توسط پیام گستر می‌باشد که سوابق مالی مشتریان را از نرم‌افزار سپیدار به پیام گستر منتقل نموده و پیش‌فاکتورها و اطلاعات مشتریان را از پیام گستر به سپیدار منتقل می‌نماید. با استفاده از نرم‌افزار همگام‌ساز امکانات و سناریوهای گسترده‌ای با توجه به قابلیت‌های دو سیستم ایجاد می‌گردد که در حیطه و توانایی هیچ‌کدام از نرم‌افزارهای یادشده به تنهایی نمی‌باشد.

نرم‌افزار همگام‌ساز سپیدار و پیام گستر، متأثر از امکانات و توانایی‌های دو سیستم متفاوت‌ می‌باشد، سیستم‌هایی که توسط تیم‌های متفاوت و برای نیازمندیهای متفاوتی طراحی و ارائه شده‌اند. در کنار آن هر سیستم براساس مجموعه‌ای متفاوت از ابزارها و فناوری‌ها تولید و عرضه‌ شده‌اند. در طراحی نرم‌افزار همگام‌ساز سعی شده‌است که از تمامی امکانات و قابلیت‌های موجود بهره‌برداری شده و همچنین حداکثر اجتناب از مخاطرات ناشی از انتقال اطلاعات بین دو سیستم صورت گیرد.

 • هویت‌ها

  پس از ایجاد هویت در سمت سپیدار موارد منتقل‌شده به پیام گستر:

  هویت حقیقی : نام شخص - نام خانوادگی –شماره تماس ها – آدرس ها-کد تفصیلی (شماره مشتری)-تاریخ تولد-کد ملی
  هویت حقوقی: نام شرکت – شماره تفصیلی (شماره مشتری) – تلفن ها - آدرس ها- شماره ثبت

  جهت همگام‌سازی هویت‌های کارمند می‌بایست تنظیمات آن در پنل همگام سازی انجام شود
  . تیک پیش فرض بودن شماره و آدرس به پیام گستر منتقل میشود
  نوع های شماره تلفن در سپیدار و نوع انتقالی آن در نرم افزار CRM پیام گستر عبارتند از :

  تلفن دفتر-تلفن سایر- تلفن منزل تلفن
  تلفن همراه موبایل
  دورنگار منزل-دورنگار سایر –دورنگار دفتر فکس

  پس از ایجاد هویت در سمت پیام گستر موارد منتقل‌شده به سپیدار:
  هویت حقیقی : نام شخص - نام خانوادگی – شماره تماس ها – آدرس ها- شماره مشتری-تاریخ تولد-کد ملی
  هویت حقوقی: نام شرکت –شماره مشتری – تلفن ها - آدرس ها- شماره ثبت

  هویت ایجاد شده حتما باید دارای شماره مشتری باشد
  . شماره مشتری حتما باید از قالبی شامل شماره مشتری –کد شرکت پیروی کند، به عنوان مثال (625-300).
  نوع تلفن‌های انتقالی در سپیدار فقط به صورت تلفن سایر نشان داده می‌شود.
  برای شماره تلفن‌ها فقط بخش شماره تلفن سینک می‌شود نه بخش پیش‌شماره ، پس در صورت نیاز باید پیش‌شماره نیز در بخش تلفن وارد شود.

 • مشاهده مانده حساب های سمت سپیدار در نرم افزار CRM پیام گستر

  در صورت نیاز میتوانید مانده حساب هویت ها در سپیدار را با افزودن یک فیلد وب سرویس در پیام گستر و انجام تنظیمات آن ، مانده حساب را در هویت متناظر آن سمت پیام گستر مشاهده کنید .

  در صورت نیاز میتوانید مانده حساب هویت ها در سپیدار را با افزودن یک فیلد وب سرویس در پیام گستر و انجام تنظیمات آن ، مانده حساب را در هویت متناظر آن سمت پیام گستر مشاهده کنید .

 • ویرایش هویت‌ها

  ویرایش هویت ها فقط باید از سمت مرجع (نرم‌افزاری که اولین بار هویت در آن تعریف‌ شده‌است) باشد تا در طرف مقابل نیز تاثیر داشته باشد.
  چنانچه نوع هویت در پیام گستر تبدیل نوع (حقیقی به حقوقی و بالعکس) شود در این تغییر در سمت سپیدار نیز اعمال شده و نوع هویت تغییر پیدا میکند.

 • پیش فاکتورها

  پیش فاکتور ایجاد شده در سمت سپیدار:
  موارد انتقالی شامل : ردیف های پیش فاکتور- مبلغ تخفیف– مبلغ عوارض– مبلغ مالیات- میزان اضافات –جمع کل مبالغ
  پیش فاکتور ایجاد شده در سمت پیام گستر :
  موارد انتقالی شامل : ردیف های پیش فاکتور- مقدار تخفیف-مبلغ مالیات –اضافات -جمع کل مبالغ شماره پیش فاکتور ایجاد شده نباید سمت سپیدار تکراری باشد .

 • ویرایش پیش فاکتورها

  ویرایش پیش فاکتور فقط باید از سمت مرجع ایجاد آن باشد تا در طرف مقابل تأثیرگذار باشد . شماره پیش فاکتور در ویرایش نباید تغییری پیدا کند .

 • حذف پیش فاکتورها

  فقط چنانچه مرجع ایجاد پیش فاکتور سمت سپیدار باشد و حذف از سمت سپیدار نیز انجام شود پیش فاکتور متقابل در سمت پیام گستر نیز حذف میشود . ولی چنانچه مرجع ایجاد سمت پیام گستر باشد، پیش فاکتور مرتبط سمت سپیدار تغییری پیدا نمی‌کند .

 • محصولات

  فقط محصولات ایجاد شده در سمت سپیدار به پیام گستر منتقل میشود .
  برای محصولات فقط یک نوع از قیمت های فروش (نوع مشخص شده در تنظیمات پنل همگام سازی) منتقل میشود .
  قابلیت خواندن موجودی انبار کالا ها در سمت سپیدار هنگام ایجاد پیش فاکتور سمت پیام گستر میسر میباشد

 • فاکتور فروش و برگشت از فروش

  فاکتور فروش و برگشت از فروش فقط از سمت سپیدار به پیام گستر انتقال پیدا می‌کنند .
  ویرایش و حذف آنها نیز تنها زمانی اعمال میشود که ویرایش و حذف از سمت سپیدار صورت گیرد .

 • فاکتور خرید و برگشت از خرید

  تمامی فاکتور خریدهای خدماتی و رسید انبارهای صادرشده در سپیدار به صورت فاکتور خرید در پیام گستر منتقل می‌شوند.
  تمام برگشت رسید انبارهای صادرشده در سپیدار به صورت فاکتور برگشت از خرید به پیام گستر منتقل می‌شوند.
  حذف و ویرایش تنها در صورتی که از طرف سپیدار صورت بگیرد در پیام گستر نیز اعمال می‌شوند .

 • دریافت و پرداخت‌ها

  تمام دریافت‌ها و پرداخت های ایجاد شده در سپیدار به پیام گستر منتقل می‌شوند.
  ویرایش و حذف دریافت‌ها و پرداخت ها چنانچه در سمت سپیدار صورت گیرد در پیام گستر نیز تاثیر خواهد داشت.

 • امکان اتصال به چند پایگاه داده

  نرم‌افزار همگام‌ساز سپیدار امکان همگام‌سازی همزمان با چند پایگاه داده سپیدار(شرکت) را فراهم می‌کند. محل انتقال از سپیدار به پیام گستر و بالعکس براساس شماره‌گذاری تنظیم‌شده در پنل همگام‌سازی و تنظیمات انواع آیتم‌های مالی مشخص می‌شوند. بر روی هر آیتم مالی یا هویت یک کد شرکت به شماره گذاری اضافه می‌گردد و کد شرکت مشخص‌ کننده مقصد همگام‌سازی می‌باشد.

  اطلاعات منتقل‌شده از سپیدار به پیام گستر بر اساس کد شرکت مربوطه شماره‌گذاری شده و همگی به یک نوع آیتم یا هویت (تنظیم‌شده در پنل همگام‌ساز) منتقل می‌شوند.

  اطلاعات منتقل‌شده از پیام گستر به سپیدار (هویت، پیش‌فاکتور) براساس کد شرکت تشخیص‌داده‌شده در شماره آیتم ( قابل تنظیم در شخصی‌سازی آیتم) در پایگاه داده مربوطه ثبت می‌شوند.

  به بیان دیگر اطلاعات دریافت‌شده از سپیدار با شماره‌گذاری‌های مختلف در یک محل در پیام گستر ثبت می‌شوند. ولی اطلاعات دریافت‌شده از پیام گستر با توجه به کد شرکت می‌توانند در محل‌های مختلف سپیدار ثبت گردند.

 • سال مالی

  پیام گستر دارای مفهوم سال مالی نیست. بنابراین سال مالی مربوط به آیتم ها در شماره‌گذاری اعمال می‌گردد و براساس شماره تشخیص داده می‌شود که آیتم دریافت‌شده مربوط به کدام سال مالی است. در تنظیمات شماره‌گذاری پیام گستر می‌توان از پارامترهای {SHYY} و {MIYY} استفاده نمود تا مشخص‌ شود که آیتم ایجاد شده در پیام گستر در کدام سال مالی سپیدار ثبت گردد.

با توجه به اتمام ساعت کاری

جهت دریافت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در مورد خرید نرم افزار CRM فرم زیر راتکمیل نمایید، تا کارشناسان ما در اولین فرصت با شما تماس برقرار نمایند.