ماژول ارسال فکس هوشمند نرم افزار CRM پیام گستر

با توجه به اینکه فکس بعنوان یکی از مرسوم ترین روش های ارتباطی برای مکاتبات سازمانی و اهداف تبلیغاتی مورد نظر می باشد ماژول فکس هوشمند نرم افزار CRM پیام گستر، با قابلیت ارسال انبوه فکس با امکان استفاده از پارامترهای هوشمند جهت سفارشی سازی نمودن محتوا و ایجاد سوابق ارتباطی متناظر با هر مخاطب شما را در کاهش زمان و هزینه کمک نماید.

با همگام سازی نرم افزار crm با محصول فکس پیام گستر، امکان ارسال و دریافت فکس به صورت انبوه وجود دارد. از فیلدهای نرم افزار به عنوان پارامترهای ارسال در فکس هوشمند می توان استفاده کرد، به این صورت که در هر فکس به طور مجزا اطلاعات خاصی از یک مخاطب خاص را در یک بخش خاص از متن بصورت خودکار وارد کرد و این کار برای تمام فکس ها با افراد مختلف اتفاق بیافتد. همچنین در زمان ارسال فکس درصورتیکه تلفن مخاطب روی حالت دریافت فکس نباشد، بطور خودکار صدای انسان را تشخیص داده و متنی گویا برای آن اپراتور پخش خواهد شد که درخواست می کند تلفکس را در حالت دریافت فکس قرار دهد تا با این محصول خیال مدیران بازاریابی و مارکتنیگ در شرکت ها به منظور ارسال بدون نقص فکسهای تبلیغاتی آسوده باشد.

همچنین با بهره مندی از قابلیت پیام پیشواز می توانید بدون نیاز به اپراتور، ارسال فکس موردی و یا انبوه داشته باشید. هنگام ارسال فکس 3 سناریو رخ می دهد:

  1. اگر شماره فکس گیرنده مستقیم روی دریافت فکس باشد: نرم افزار با تشخیص بوق فکس، اقدام به ارسال فکس می نماید.

  2. اگر شماره فکس گیرنده روی تلفکس تنظیم شده باشد و اپراتور انسانی پاسخ دهد: در اغلب شرکت ها فکس توسط اپراتور انسانی استارت می خورد. در اینجا نرم افزار پیام گستر با بهره گیری از هوش مصنوعی خود با بررسی فرکانس شماره تلفن گرفته شده، در صورت شنیدن بوق فکس اقدام به ارسال نموده و در صورت شنیدن صدای اپراتور، متن از پیش ضبط شده ای را پخش می نماید.

  3. اگر شماره فکس گیرنده روی اپراتور گویا باشد: در اینجا سیستم با تشخیص این مورد، در صورتی که از قبل شماره داخلی برای آن شماره فکس تعیین شده باشد، اقدام به گرفتن آن شماره و بررسی موارد 1 و 2 می کند. در غیر این صورت، لیست این شماره ها را به شما اطلاع می دهد تا با وارد کردن داخلی مربوطه، از دفعات بعد، ارسال فکس به این شماره بطور خودکار صورت گیرد.

ویژگی ها

قابلیت ارسال فکس تکی یا انبوه بدون محدودیت در تعداد
قابلیت ارسال فکس با قابلیت ارسال به داخلی فکس تعریف شده در نرم افزار بصورت خودکار
قابلیت ایجاد متن سفارشی با استفاده از فیلدهای موجود در نرم¬افزار به عنوان پارامتر هوشمند
قابلیت انتخاب متن از روی قالب های پیش فرض
قابلیت تعریف زمان بندی و قطعه بندی ارسال برای فکس ها
قابلیت ارسال فکس به بانک ها، گروه¬های هدف مختلف، فایل اکسل، درج دستی و ...
قابلیت ارسال فکس بر اساس فیلترهای مختلف در موجودیت های سیستم اعم از فاکتور، فرم، پرداخت و ...
قابلیت ارسال مجدد فکس بر اساس برنامه های تبلیغاتی اجرا شده
قابلیت اتصال به کمپین های تعریف شده
قابلیت رصد پیام های ارسالی بر اساس تحویل
قابلیت نمایش گزارشات تحلیلی و لیست به تفکیک مخاطب
قابلیت ایجاد گروه هدف از لیست ارسال
قابلیت ارسال مجدد فکس با توجه به وضعیت تحویل
قابلیت گزارش¬گیری بر روی اثربخشی، درصد پوشش و درصد موفقیت
قابلیت تحلیل نتایج ارسال و ارائه پیشنهاد مقتضی بر اساس درصد دسترسی و درصد پوشش
قابلیت نمایش نموداری وضعیت فکس های ارسالی
قابلیت نمایش لیست ارسالی و دریافتی
قابلیت شروع یک چرخه کاری از طریق دریافت یک فکس
قابلیت تعریف و پخش پیام صوتی بصورت هوشمند جهت ارسال به تلفکس
قابلیت ارسال خودکار فکس در چرخه های کاری تعریف شده
قابلیت ارسال فکس از صفحات داخلی نرم افزار نظیر پیش فاکتور، فاکتور و ...
قابلیت اضافه شدن خودکار به سوابق در پروفایل مشتری

با توجه به اتمام ساعت کاری

جهت دریافت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در مورد خرید نرم افزار CRM فرم زیر راتکمیل نمایید، تا کارشناسان ما در اولین فرصت با شما تماس برقرار نمایند.