مدیریت فروش با نرم افزار CRM پیام گستر

بخشی که به مدیریت عملیات فروش در شرکت ها می پردازد دارای امکانات منحصربفردی است. قابلیت ثبت فاکتور و پیش فاکتور برای مشتریان در مدل های مختلف از مهمترین ویژگی های آن است. این اسناد پس از صدور برای مشتریان از همین کانال ارسال شده و امکان تایید یا رد آنها وجود خواهد داشت، همچنین امضای دیجیتال به عنوان مهر تایید آنها می تواند فعال باشد. به منظور از دست نرفتن زمان و تمرکز، امکان ثبت یادآوری برای هر کدام از این اسناد وجود دارد تا در زمان مقتضی آن، مراحل دریافت یا پرداخت مالی و یا ارسال درخواست ها و اسناد مربوطه به تعویق نیوفتند. تعریف محصولات در سیستم پیام گستر نیز در قالب مدیریت محصولات که زیرمجموعه ای از بخش مدیریت فروش است امکانپذیر می باشد تا با دسته بندی آنها و تخصیص تعداد موجودی و قیمت های متناظر، مدیریت کاملی در قالب یک سیستم یکپارچه با سایر بخش های سازمان صورت گیرد. بدین ترتیب امور تکراری حذف شده و راندمان کلی سیستم افزایش می یابد.

در راستای ثبت بهینه عملیات فروش، مدیریت زمان و هزینه در پردازش درخواست ها و اعمال سیاست های کنترلی، بهره گیری از یک سیستم جامع الزامی است. مدیریت فروش پیام گستر، علاوه بر مکانیزه نمودن عملیات فروش، دسترسی به اطلاعات و سوابق یکپارچه مالی مرتبط با هر مخاطب را تسهیل نموده و با تبادل اطلاعات با انبارها، بستری جهت تصمیم سازی، برنامه ریزی و در نهایت توسعه فروش ایجاد می نماید. همچنین طراحی انواع فاکتور رسمی، پیش فاکتور فروش را با مشخصات و فرمول محاسباتی متناسب تسهیل می نماید.

ویژگی ها

قابلیت صدور پیش فاکتور و فاکتور
قابلیت تعریف محصول
قابلیت تعریف انبار بر اساس تعداد
قابلیت تعریف هزینه خرید محصول، فروش محصول و پورسانت
قابلیت گروه بندی محصول بصورت درختی و بدون محدودیت در تعداد سطح
قابلیت نمایش موجودی انبار در فاکتور و پیش فاکتور و کسر خودکار موجودی انبار با تأیید فاکتور
قابلیت تخصیص خودکار شماره یکتا برای هر پیش فاکتور / فاکتور
قابلیت تعریف شماره دلخواه برای شروع شماره گذاری
قابلیت تعریف مجوزحذف یا ویرایش پیش فاکتور/ فاکتور تا زمان مشخص شده
قابلیت محدود کردن ویرایش پیش فاکتور/ فاکتور به کاربران چرخه کاری اعمال شده
قابلیت محدود کردن مشاهده پیش فاکتور/ فاکتور به کاربر ایجاد کننده
قابلیت تعریف الزام برای تأیید یا رد فاکتور / پیش فاکتور
قابلیت تعریف امضا
قابلیت تخصیص شماره یکتا به هر مشتری بعد از تأیید فاکتور/ پیش فاکتور
قابلیت مشخص کردن درصد مالیات محاسبه شده برای هر نوع فاکتور / پیش فاکتور
قابلیت همسان سازی شماره گذاری انواع فاکتور از مرجع یکسان
قابلیت تعریف مجوز برای اعمال تغییرات در مجموع تخفیف یا مالیات فاکتور / پیش فاکتور بصورت دستی
قابلیت اضافه کردن فیلد به ردیف های فاکتور
قابلیت تعریف فرمول (چهار عمل اصلی) بر اساس فیلد های فاکتور/ پیش فاکتور برای محاسبه تعداد یا مبلغ کل
قابلیت تعریف قالب نمایش چاپی فاکتور / پیش فاکتور
قابلیت شخصی سازی فاکتور / پیش فاکتور با ایجاد انواع فیلدهای دلخواه
قابلیت صدور فاکتور/ پیش فاکتور از روی پیش فاکتور صادر شده
قابلیت اطلاع رسانی سیستماتیک تأیید یا رد فاکتور / پیش فاکتور به کاربر ایجاد کننده
قابلیت تعریف چرخه کاری متناظر با فاکتور / پیش فاکتور
قابلیت تعریف الزام به تأیید مجدد بعد از ویرایش
قابلیت گزارش گیری از وضعیت فاکتور / پیش فاکتور
قابلیت جستجو میان فاکتور / پیش فاکتور و ایجاد فیلترهای مختلف و ذخیره آنها

با توجه به اتمام ساعت کاری

جهت دریافت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در مورد خرید نرم افزار CRM فرم زیر راتکمیل نمایید، تا کارشناسان ما در اولین فرصت با شما تماس برقرار نمایند.