ماژول تصمیم براساس مشخصه تماس‌گیرنده نرم افزار CRM پیام گستر

مشتری خود را بشناسید و براساس ویژگی‌های او بهترین تجربه خدمت را برای وی فراهم نمایید. مسیر و هدایت تماس را براساس انواع ویژگی‌های مشتری نظیر جنسیت، منطقه، کلاس مشتری و... تعیین نمایید. مشخصه‌های هویت به صورت پیش‌فرض و قابل تعریف توسط سازمان می‌باشند. هویت مشتری از طریق شماره تماس وی یا پس از دریافت شماره مشتری مشخص می‌گردد و در مسیر برنامه تماس می‌توان براساس ویژگی‌های وی تصمیم‌گیری نمود.

ویژگی های ماژول تصمیم براساس مشخصه تماس‌گیرنده نرم افزار CRM پیام گستر

امکان استفاده از مشخصه‌های پیش‌فرض یا تعریف مشخصه‌ها توسط مدیر سیستم
امکان تصمیم‌گیری در پلن تماس براساس مقادیر ویژگی‌های مشتری

با توجه به اتمام ساعت کاری

جهت دریافت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در مورد خرید نرم افزار CRM فرم زیر راتکمیل نمایید، تا کارشناسان ما در اولین فرصت با شما تماس برقرار نمایند.