نصب، آموزش و استقرار نرم افزار CRM پیام گستر

پیش نیازها

مشتریان نرم افزار CRM پیام گستر می بایست به پیش نیازهای سخت افزاری، آموزشی و پشتیبانی توجه داشته باشند.

سرفصل های وبینار

مشتریان پیام گستر با ثبت نام از طریق باشگاه مشتریان در وبینارهای پیام گستر شرکت نموده و از دوره های آنلاین رایگان برخوردار می شوند.

مشاوره رایگان 021 - 49714