ماژول ارسال گروهی پیام کوتاه هوشمند نرم افزار CRM پیام گستر

با توجه به اینکه پیام کوتاه بعنوان در دسترس ترین رسانه ارتباطی، در کارکردهای متفاوتی اعم از اطلاع رسانی، برنامه های تبلیغاتی و ... موردنظر قرار گرفته است، موفقیت در ارسال پیام کوتاه انبوه با کیفیت مناسب، مستلزم دسترسی به اطلاعات صحیح و تولید محتوای سفارشی می باشد و بدون ابزار کارآمد مستلزم صرف زمان و هزینه بسیار است. از سوی دیگر، ایجاد سوابق و اطلاعات ارتباطی متناظر با هر مخاطب نیز در این مسیر به یک ضرورت بدل شده است. نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) پیام گستر با تکیه بر خصوصیات منحصربفرد این ماژول، ثبت اطلاعات ارتباطی در سوابق مخاطبان را میسر می سازد و با افزودن محتوای سفارشی، قابلیت انتخاب زمان اجرا و دستیابی به داده مناسب، میزان اثربخشی ارتباطات را افزایش می دهد.

ویژگی ها

قابلیت ارسال پیام کوتاه انبوه بدون محدودیت در تعداد
قابلیت ارسال پیام کوتاه با قابلیت ارسال به لیست سیاه مخابرات
قابلیت ایجاد پیام کوتاه با متن و عنوان سفارشی
قابلیت استفاده از فیلدهای موجود در نرم افزار به عنوان پارامتر هوشمند
قابلیت انتخاب متن از روی قالب های پیش فرض
قابلیت تعریف زمان بندی و قطعه بندی ارسال برای پیام ها
قابلیت ارسال پیام کوتاه به بانک ها، گروه های هدف مختلف، فایل اکسل، درج دستی و ...
قابلیت ارسال پیام بر اساس فیلترهای دلخواه در موجودیت های مختلف سیستم اعم از فاکتور، فرم، پرداخت و ...
قابلیت ارسال مجدد پیام کوتاه بر اساس برنامه های تبلیغاتی اجرا شده
قابلیت گزارش گیری بر روی اثربخشی، درصد پوشش و درصد موفقیت
قابلیت تحلیل نتایج ارسال و ارائه پیشنهاد مقتضی بر اساس درصد دسترسی و درصد پوشش
قابلیت ایجاد رویدادهای مختلف بر اساس تاریخ ها و مناسبت های انتخابی
قابلیت رصد پیام های ارسالی بر اساس تحویل
قابلیت ارسال مجدد پیام کوتاه با توجه به وضعیت تحویل
قابلیت نمایش نموداری وضعیت پیام های ارسالی
قابلیت نمایش لیست ارسالی و دریافتی
قابلیت نمایش گزارشات تحلیلی و لیست به تفکیک مخاطب
قابلیت ایجاد گروه هدف از لیست ارسال
قابلیت ارسال خبرنامه نسبت به گروه هدف
قابلیت اتصال به کمپین های تعریف شده
قابلیت شروع یک چرخه کاری از طریق دریافت یک پیام کوتاه