ماژول فرم ساز نرم افزار CRM پیام گستر

مدیریت فرایندها و سفارشی سازی گردش کار در سازمان از طریق فرم ها صورت می گیرد. ایجاد فرم های سفارشی در راستای پوشش فرایندهای خاص؛ با رویکرد داخلی ( مانند: نظرسنجی، شکایت، مرخصی و...) و یا مرتبط با مشتری (درخواست تغییرات، درخواست خدمات و....) و همچنین ثبت و گردش اطلاعات مورد نیاز سازمان و حفظ یکپارچگی فرایند اطلاعاتی در سازمان، ضرورت دارد. نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) پیام گستر با تکیه بر ویژگی های منحصربفرد این ماژول، قابلیت گسترش امکانات سیستم بر اساس نیازهای خاص اطلاعاتی سازمان را فراهم می آورد و شخصی سازی نرم افزار با هدف ارتباط با سایر سیستم ها و گزارش گیری از گردش اطلاعات دلخواه را میسر می نماید.

ویژگی ها

قابلیت ایجاد و مدیریت انواع فرم های درون سازمانی نظیر مرخصی، مأموریت، اضافه کاری و ...
قابلیت ایجاد و مدیریت انواع فرم های مرتبط با پروژه های اجرایی و مرتبط با مشتری نظیر سفارش، نظرسنجی، رضایت مندی، پشتیبانی، انتقادات، پروفرما و ...
قابلیت ایجاد انواع فیلدهای موردنیاز نظیر تاریخ، فایل، لیست، چک باکس، متن، فاکتور و ...
قابلیت فیلترینگ بر اساس فیلدهای تعریف شده در فرم
قابلیت تعریف ادمین برای انواع فرم ها
قابلیت عمومی کردن فرم ( استفاده از فرم در وب سایت مشتری یا لینک مورد نظر)
قابلیت تعریف مجوزحذف یا ویرایش فرم تا زمان مشخص شده
قابلیت ایجاد دسترسی برای ایجاد و مشاهده فرم
قابلیت تعریف قالب نمایش بر اساس ورد یا تصویر
قابلیت ثبت فرم و ایجاد پروفایل متناظر با آن از طریق وب سرویس / سایت
قابلیت ایجاد فرم از طریق ایمیل با امکان شروع یک چرخه کاری
قابلیت ایجاد فرم از طریق فکس با امکان شروع یک چرخه کاری
قابلیت ایجاد فرم از طریق پیام کوتاه با امکان شروع یک چرخه کاری
قابلیت ورود اطلاعات یک فیلد از طریق پیام کوتاه ، ایمیل، وایبر ، تلگرام
قابلیت تکمیل فرم های ایجاد شده در باشگاه مشتریان
قابلیت تعریف سطح دسترسی برای نمایش یا عدم نمایش فرم در باشگاه مشتریان
امکان تعریف سطح دسترسی بر روی فیلدهای فرم از طریق چرخه کاری
امکان ایجاد فرم های مستقل و بدون ارتباط با پرونده های موجود در سیستم
امکان استفاده از فیلدهای تعریف شده در فرم به عنوان پارامترهای قابل استفاده در ابزار ارتباطی نظیر ایمیل، پیام کوتاه، فکس، وایبر