شروع 30 روز استفاده رایگان

نسخه استارت‌آپ نرم افزار CRM پیام گستر

ویژگی‌ها

کنسول ویرایش تحت وب-3 کاربره 900,000 تومان
بسته ارتباط با مشتری (مدیریت سوابق) 900,000 تومان
مدیریت وظایف، پیگیری و یادآوری ها 350,000 تومان
فرم ساز 700,000 تومان
مدیریت تقویم های کاری و عملیاتی 400,000 تومان
مدیریت فرصت ها 350,000 تومان
ارسال پیام کوتاه هوشمند 300,000 تومان
ارسال پیام کوتاه از سایر اپراتورها 150,000 تومان
ارسال ایمیل هوشمند 400,000 تومان
مدیریت صندوق‌های پست الکترونیک 400,000 تومان
مدیریت فروش 550,000 تومان
مدیریت انواع فاکتور فروش 200,000 تومان
مدیریت دریافت‌ها 300,000 تومان
مدیریت پرداخت‌ها 300,000 تومان
پیام گستر پرداخت 300,000 تومان
بانک اطلاعات فهرست مشاغل اول 500,000 تومان
دو کاربر اضافه 450,000 تومان
هزینه آموزش و اسقرار (10%) 816,000 تومان