خطوط تلفن با توجه به قطعی برق در برخی از ساعات دچار اختلال می گردد.
از این جهت خواهشمند است در صورت عدم ارتباط با پیام گستر با شماره 44423009 تماس حاصل فرمایید.

ورود به سایت