بانک اطلاعات یکپارچه پیام گستر

ویرایش اطلاعات مخاطبان MS-Outlook از داخل نرم‌افزار پیام گستر

نرم افزار CRM پیام گستر یک نرم افزار 4 بعدی است که ویژگی های مربوط به هر بعد آن در زیر آمده است. با کلیک روی هر مورد توضیخات مربوط به آن را مشاهده نمایید.