بانک اطلاعات یکپارچه پیام گستر

درج و ویرایش اطلاعات شرکت‌های موجود در فهرست مشاغل اول به تفکیک هر پرسنل

امکان اضافه نمودن، حذف و ویرایش اطلاعات پرسنلی هر کدام از شرکت ها وجود دارد. در صورتی که با فرد خاصی در شرکت موردنظر در ارتباط هستید می توانید با انتخاب گزینه "تعیین رابط" آن فرد را از سایر پرسنل متمایز نمایید