ابزارهای پیشرفته تبلیغاتی و ارتباطی

پشتیبانی از Septa Fax Server برای پخش پیام صوتی فکس و اثربخشی بیشتر

نرم افزار CRM پیام گستر یک نرم افزار 4 بعدی است که ویژگی های مربوط به هر بعد آن در زیر آمده است. با کلیک روی هر مورد توضیخات مربوط به آن را مشاهده نمایید.