مدیریت فروش

گزارش عملکرد مشتریان بر اساس شاخص های مختلف مانند میزان مانده حساب، حجم خرید و...

نرم افزار CRM پیام گستر یک نرم افزار 4 بعدی است که ویژگی های مربوط به هر بعد آن در زیر آمده است. با کلیک روی هر مورد توضیخات مربوط به آن را مشاهده نمایید.