مدیریت فروش

دانلود و همسان سازی اطلاعات محصولات و خدمات از روی ویترین کاربر در پرتال اول

با توجه به خدمت عضویت ویژه سایت فهرست مشاغل اول که امکان تعریف محصولات  و خدمات شرکت ها را به تعداد نامحدود برای آن ها فراهم می نماید، در صورتی که مشتری پیام گستر از این خدمت نیز بهره گرفته باشد با استفاده از دکمه همسان سازی با ویترین، کاربر نرم افزار می تواند محصولات خود را بدون ثبت دوباره در لیست محصولات مشاهده نماید

.