مدیریت فروش

ثبت پرداخت های کاربر به روش های نقدی، چکی و اعتباری

شما می توانید تمام پرداخت های یک مشتری را ثبت نمایید. این پرداخت می تواند به صورت نقدی یا چکی باشد . همچنین نوع پرداخت می تواند اعتبار باشد. (تعدادی از شرکت ها وجود دارند که مقداری پول به عنوان شارژ و یا اعتبار نزد خود دارند، مشتریان می توانند از این اعتبار برای پرداخت ها استفاده نمایند.)

در صورتی که پرداخت در مقابل فاکتور خرید محصول ثبت شده در پیام گستر باشد، با کلیک بر روی کلمه ندارد می توانید از لیست صورت حساب های صادر شده، فاکتور موردنظر را انتخاب کنید.

در صورتی که پرداخت به صورت چک باشد می توانید سررسید آن را نیز مشخص کنید.

در صورتی که گزینه پرداخت شده را انتخاب کنید، باید تاریخ پرداخت را انتخاب نمایید.
برای نوشتن توضیحات بیشتر نیز می توانید از کادر انتهای صفحه استفاده نمایید.
یادآوری: در صورتی که پرداخت به صورت چک مدت دار است، می توانید یادآوری برای خود در زمان سررسید قراردهید.

یادآوری به پرداخت کننده همچنین می توانید یادآوری به صورت پیام کوتاه برای پرداخت کننده در زمان سررسید چک قرار دهید. با انتخاب این گزینه صفحه ارسال پیام برای شما باز خواهد شد و پیامی پیش فرض در آن نمایش داده می شود، تاریخ سررسید چک (صفحه پرداخت) در قسمت تنظیم متن قرارداده شده است.