مدیریت فروش

تعریف محصولات و خدمات شرکت به همراه قیمت و درصد پورسانت هر یک از محصولات

اضافه نمودن محصول جدید: پنجره ای نمایش داده می شود که می توانید محصول جدیدی به لیست محصولات اضافه نمایید .در صورتی که تیک قابل فروش را انتخاب نمایید، این محصول در لیست محصولات در ثبت فاکتور و پیش فاکتور نمایش داده می شود. در غیر این صورت این محصول بین محصولات قابل فروش قرار نمی گیرد.

در صورتی که تیک انبارداری محصول را انتخاب نمایید، باید قبل از فروش محصول تعدادی از آن را وارد انبار نمایید.
انبارداری محصول : بعد از اضافه کردن یک محصول در صورتی که محصول دارای انبار داری است می توانید از انبارداری محصول برای ثبت تعداد محصول و تاریخ ورود محصول به انبار استفاده نمایید.با کلیک بر روی اضافه نمودن، می توانید محصول را وارد انبار نمایید. در هر بار فروش محصول به تعداد فروش از انبار کسر می شود.