مدیریت فروش

ایجاد و تعریف برنامه های مختلف تبلیغاتی (Campaign) و بازاریابی

نرم افزار  CRM پیام گستر یک نرم افزار 4 بعدی است که ویژگی های مربوط به هر بعد آن در زیر آمده است. با کلیک روی هر مورد توضیخات مربوط به آن را مشاهده نمایید.